Vegetation inventories from the study: Expansion of deciduous shrubs but not evergreen dwarf shrubs inhibited by reindeer in Scandes mountain range

SND-ID: ecds0223-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/ecds/2017-01-29.1/0

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Tage Vowles - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för biologi och miljövetenskap rorId

Beskrivning

Innehåller resultat från vegetationsinventeringar av buskheder och björkskogs vegetationstyper, från fyra platser längs den svenska bergskedjan, 1995-2011.

Undersökta platser: Fulufjället, Långfjället, Ritsem och Pulsuvuoma.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0223

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-01-01 – 2011-12-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Fulufjället, Långfjället, Ritsem och Pulsuvuoma.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för biologi och miljövetenskap

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer
Publicerad: 2018-06-12
Senast uppdaterad: 2019-06-11