Calculating Essential Biodiversity Variables for species population abundance in the Baltic Sea

SND-ID: ecds0219-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/z0z7-r460

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Matthias Obst - Göteborgs universitet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för marina vetenskaper rorId

Beskrivning

Innehåller data för BALTIS-analysen som genomfördes för "Building essential biodiversity variables (EBVs) of species distribution and abundance on a global scale" som ingår i: Kissling, W. D., et al. (2018), Bygga väsentliga biodiversitetsvariabler (EBV) av artdistribution och överflöd på global nivå. Biol Rev, 93: 600-625. doi: 10,1111 / brv.12359

Datasetet består av inmatnings- och utdatafiler, geografiska platser och R-skript.

This data set contains the documentation of the BALTIC data set analysis as a part of the manuscript 'Building essential biodiversity variables (EBVs) of species distribution and abundance at a global scale' by

Kissling, W. D., et al. (2018), Building essential biodiversity variables (EBVs) of species distribution and abundance at a global scale. Biol Rev, 93: 600-625. doi:10.1111/brv.12359

The data set contains input and output files, geographic locations, and R scripts.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1979 – 2013

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Instrument: - Mikroskop
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Östersjön

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för marina vetenskaper

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer
Publicerad: 2018-02-02
Senast uppdaterad: 2021-08-20