Fytoplanktondata i sjön Erken, 1989-2011

SND-ID: ecds0217-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/pabf-2q87

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Uppsala universitet, Erkenlaboratoriet

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för ekologi och genetik (EBC) rorId

Beskrivning

Data över fytoplanktonbiomassa från sjön Erken 1989-2011 (artnivå). Provtagning varje vecka under isfri period och månadsvis provtagning under istäckt period.

Erkenlaboratoriet är belägen vid stranden av sjön Erken, 70 km nordost om Stockholm. Stationen bedriver sedan ungefär 30 år tillbaka ett omfattande miljöövervakningsprogram av sjön Erken, som inkluderar manuella mätningar och högfrekventa automatiska mätningar.

Data över fytoplanktonbiomassa från sjön Erken 1989-2011 (artnivå). Provtagning varje vecka under isfri period och månadsvis provtagning under istäckt period.

Det är fritt fram att använda data från vårt monitoringprogram, men vi vill att ni som använder data ska informera oss så att vi kan hålla reda på vilka projekt som utnyttjar Erkens monitoringprogram.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-01-01 – 2011-12-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Erken

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2018-08-30
Senast uppdaterad: 2020-01-29