Torneträsk trädringbredd (TRW) och densitet (MXD) AD 500-2004

SND-ID: ecds0182-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/19yn-1m41

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Håkan Grudd - Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Institutionen för naturgeografi rorId

Beskrivning

Torneträsk trädringbredd (TRW) och densitet (MXD) AD 500-2004.

Se engelska katalogsidan för utförligare beskrivning: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0182

Variabler:
MXDrcs = Maximum ring density, with regional curve standardization
MXDlow = Low frequency (c. 100 yrs) variation,with 95% confidence interval
TRWrcs = Tree-ring width, with regional curve standardization
TRWlow = Low frequency (c. 100 yrs) variation,with 95% confidence interval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

500 – 2004

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 0500-01-01 – 2004-12-31
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Tornetrask

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för naturgeografi

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Klimatforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturgeografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Grudd, H. 2008. Torneträsk tree-ring width and density AD 500-2004: A test of climatic sensitivity and a new 1500-year reconstruction of north Fennoscandian summers. Climate Dynamics, Vol. 31, pp. 843-857. DOI:10.1007/s00382-007-0358-2

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2019-05-06

Version 1.0: 2019-05-06

DOI: https://doi.org/10.5879/19yn-1m41

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2019-05-06
Senast uppdaterad: 2019-05-07