Modellerade kväve och svavelnedfall över Europa 1980-2011

SND-ID: ecds0161-1.

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Cecilia Bennet - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut orcid

Forskningshuvudman

SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut rorId

Beskrivning

Den eulerianska transport- och kemimodellen MATCH (Robertson et al. 1999) har använts för att uppskatta avsättning över Europa från 1980 till 2011. Data omfattar meteorologi från ERA-Interim (Dee et al. 2011) och utsläpp från EMEP (The European Monitor and Evaluation Programme, http://www.ceip.at/webdeb-emission-database). En MATCH-modell sattes upp med 22 vertikala lager och med en maximal höjd på 6 km. Tjockleken på det lägsta lagret är 20 m. Resultatet från modellerat nitratnedfall över Sverige har publicerats i IVL-rapporten “Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011” (Hansen et al. 2013). Data utgörs av modellerat rutnät för åren 1980-2011, för dagliga atmosfäriska medelkoncentrationer i det nedersta modellagret, och torr- samt våtdeposition av: ammoniumnitrat (NH4NO3), andra nitrater, ammoniumsulfat ((NH4)2SO4), andra sulfater, NO, NO2, SO2 och ozon (O3). FIlerna innehåller också longitud/latitud för varje ruta i rutnäten.

Här tillhandahålls data för året 1980. Hela datasetet kan återfås genom att kontakta ansvarig forskare.

Referenser:

Dee, D. P., Uppala, S. M., Simmons, A. J.,

... Visa mer..
Den eulerianska transport- och kemimodellen MATCH (Robertson et al. 1999) har använts för att uppskatta avsättning över Europa från 1980 till 2011. Data omfattar meteorologi från ERA-Interim (Dee et al. 2011) och utsläpp från EMEP (The European Monitor and Evaluation Programme, http://www.ceip.at/webdeb-emission-database). En MATCH-modell sattes upp med 22 vertikala lager och med en maximal höjd på 6 km. Tjockleken på det lägsta lagret är 20 m. Resultatet från modellerat nitratnedfall över Sverige har publicerats i IVL-rapporten “Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011” (Hansen et al. 2013). Data utgörs av modellerat rutnät för åren 1980-2011, för dagliga atmosfäriska medelkoncentrationer i det nedersta modellagret, och torr- samt våtdeposition av: ammoniumnitrat (NH4NO3), andra nitrater, ammoniumsulfat ((NH4)2SO4), andra sulfater, NO, NO2, SO2 och ozon (O3). FIlerna innehåller också longitud/latitud för varje ruta i rutnäten.

Här tillhandahålls data för året 1980. Hela datasetet kan återfås genom att kontakta ansvarig forskare.

Referenser:

Dee, D. P., Uppala, S. M., Simmons, A. J., Berrisford, P., Poli, P., Kobayashi, S., … Vitart, F. (2011). The ERA-Interim reanalysis: configuration and performance of the data assimilation system. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 137(656), 553-597. https://doi.org/10.1002/qj.828

Robertson, L., Langner, J., & Engardt, M. (1999). An Eulerian Limited-Area Atmospheric Transport Model. Journal of Applied Meteorology, 38(2), 190-210. https://doi.org/10.1175/1520-0450(1999)038<0190:aelaat>2.0.co;2. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-01-01 – 2011-12-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Europa

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Meteorologi och atmosfärforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Höjddata (INSPIRE topic categories)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Hansen, K., Pihl Karlsson, G., Ferm, M., Karlsson, PE., Bennet, C., Granat, L., von Brömssen, C., Kronnäs, V., Engardt, M., Akselsson, C.,Simpson, D., Hellsten, S., Svensson, A. 2013, IVL rapport, B2119
Länk till rapport

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.