Automatiska väderstationsdata från Vestfonna Ice Cap

SND-ID: ecds0159-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/ggjr-7k44

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Ulf Jonsell - Polarforskningssekretariatet

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Under IPY4-Kinnvika installerades en automatisk väderstation (AWS) på Vestfonna Ice Caps västsida på Svalbard av en forskargrupp från institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. I posten ingår data från perioden 1 maj 2007 - 30 april 2009 om lufttemperatur, relativ fuktighet, 4-komponentsstrålning, vindhastighet, vindriktning och lutningsvinkeln (tilt) för strålningsinstrumentets arm. Data har samlats in i entimmarsintervall (2 timmarsintervall för perioden augusti 2007-april 2008, på grund av begränsad lagringskapacitet) med avläsningar varje minut. Mindre luckor finns i posten. Temperaturmätare har inte ventilerats.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-05-01 – 2009-04-30

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Svalbard

Lägsta geografiska enhet

Land

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Meteorologi och atmosfärforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer
Publicerad: 2017-05-12
Senast uppdaterad: 2020-02-13