Partikelkoncentrationer (PM10) i Sverige 2010

SND-ID: ecds0156-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/q80m-td40

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Hans Backström - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Beskrivning

Kväveoxid (NO2) och partiklar (PM-10) i luften i Sverige för 2010.

För mer utförlig beskrivning se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0156

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2010 – 2010

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Data has been produced with the SIMAIR system, which consists of the nested models MATCH Europe, MATCH Sweden and the urban background model BUM.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010 – 2010
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Meteorologi och atmosfärforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Nyckelord

Particulates

Publikationer

Peter de Smet, Frank de Leeuw, Jan Horálek, Pavel Kurfürst: A European compilation of national air quality maps based on modelling. ETC/ACM Technical Paper 2013/3, March 2013. http://acm.eionet.europa.eu/
Technical Paper 2013/3

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-02-22
Senast uppdaterad: 2019-12-17