Archived data from Northern Circumpolar Soil Carbon Database

SND-ID: ecds0148-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/ecds/00000001

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Bolin Centre for Climate Research

Forskningshuvudman

Stockholms universitet rorId

Beskrivning

The Northern Circumpolar Soil Carbon Database (NCSCD) är en geospatial databas som skapats för att kvantifiera lagring av organiskt kol i marken i den nordliga cirkumpolära permafrostregionen.

Arkiverad data för Northern Circumpolar Soil Carbon Database version 1, 2016-05-26. För senare versioner av data gå till https://bolin.su.se/data/ncscd/.

För mer utförlig beskrivning se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0148

Archived data from Northern Circumpolar Soil Carbon Database version 1, 2016-05-26.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1976-01-01 – 2012-06-12

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Hugelius, G., Tarnocai, C., Broll, G., Canadell, J. G., Kuhry, P., and Swanson, D. K.: The Northern Circumpolar Soil Carbon Database: spatially distributed datasets of soil coverage and soil carbon storage in the northern permafrost regions, Earth Syst. Sci. Data, 5, 3-13, https://doi.org/10.5194/essd-5-3-2013, 2013.
Earth System Science Data

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2018-06-25
Senast uppdaterad: 2019-06-11