Havströmmätningar med autonoma instrument

SND-ID: ecds0146-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/b838-gm06

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Barry Broman - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Forskningshuvudman

SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut rorId

Beskrivning

Resultat från havströmsmätare: Aanderaa, Geodyne och Sensordata som används på olika platser beroende på flera projekt inom oceanograhic delen vid SMH under 1968-1998.

OBS: Detta datasätt uppfyller inte SND: s nominella standarder för återanvändbarhet för data.

För mer information se den engelska sidan på: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0146

Data innehåller en stor mängd ostrukturerad information i olika filformat, som inbördes inte är möjlig att orientera sig i utan ingående ämneskännedom. Data tillhandahålls därför 'as is' för den som är intresserad.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1968 – 1998

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Natur och miljö (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Versioner

Version 1. 2021-04-09

Version 1: 2021-04-09

DOI: https://doi.org/10.5878/b838-gm06

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2021-04-09