Phytobenthos i kustvatten i Blekinge och Kalmar län 1990-2012

SND-ID: ecds0145-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/dj5b-fe59

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet, Institutionen för biologi och miljö

Forskningshuvudman

Linnéuniversitetet - Institutionen för biologi och miljö rorId

Beskrivning

Datamaterialet utgörs av insamlade kontrolldata efter beställning från Kalmar och Blekinge län. Data täcker främst vegetation på hårda substrat och dess tillhörande fauna, men även vegetation på sandiga substrat. Databasen består av 22 tabeller.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1990 – 2012

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kalmar kommun, Blekinge

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för biologi och miljö

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Naturlandskap (CESSDA Topic Classification)

Växter och djur (CESSDA Topic Classification)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Versioner

Version 1.0. 2021-02-01

Version 1.0: 2021-02-01

DOI: https://doi.org/10.5878/dj5b-fe59

Kontakt för frågor om data

Stefan Tobiasson

stefan.tobiasson@lnu.se

Publicerad: 2021-02-01
Senast uppdaterad: 2024-05-21