Phytobenthos och zoobenthos i Örserumsviken 2000-2009

SND-ID: ecds0144-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/x1pr-7n20

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet, Institutionen för biologi och miljö

Forskningshuvudman

Linnéuniversitetet - Institutionen för biologi och miljö rorId

Beskrivning

Biologiska data från kostvatten som genereras i Västervik, Kalmar län, Sverige.
Databasen består av 15 tabeller. Uppgifterna genererades från biologisk provtagning i Örserumsviken och två referensområden.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2009

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Örserumsviken

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för biologi och miljö

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Växter och djur (CESSDA Topic Classification)

Biologisk systematik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Versioner

Version 1.0. 2021-01-12

Version 1.0: 2021-01-12

DOI: https://doi.org/10.5878/x1pr-7n20

Kontakt för frågor om data

Stefan Tobiasson

stefan.tobiasson@lnu.se

Publicerad: 2021-01-12
Senast uppdaterad: 2024-05-21