Provfiske i Örserumsviken 2000-2009

SND-ID: ecds0141-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/9d0m-dd47

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Stefan Tobiasson - Linnéuniversitetet

Forskningshuvudman

Linnéuniversitetet rorId

Beskrivning

Biologiska data från kustvatten som genereras i mottagarstyrningsprogram i Kalmar län i Sverige.
Databasen består av 13 tabeller. Uppgifterna genereras av provfiske utanför Mönsterås massakälla.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2009

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Örserumsviken

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Biologisk systematik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Versioner

Version 1.0. 2019-02-20

Version 1.0: 2019-02-20

DOI: https://doi.org/10.5879/9d0m-dd47

Kontakt för frågor om data

Stefan Tobiasson

stefan.tobiasson@lnu.se

Publicerad: 2019-02-20
Senast uppdaterad: 2019-10-08