Oslofjorden 20-23 juni 2011, CTD och spridningshastigheter

SND-ID: ecds0113-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/e0q6-c367

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Lars Arneborg - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för marina vetenskaper rorId

Beskrivning

Vertikala profiler för stratifiering och spridningshastigheter av turbulent kinetisk energi längs transekt.
Data samlades in under perioden 20 juni till 23 juni 2011 ombord på fartyget R/V Trygve Braarud. Vindförhållandena var relativt lugna under datainsamlingen.

Mätningar/profileringarna genomfördes med ett turbulensinstrument, MSS90L. Totalt 15 transekter utfördes; 13 längs fjorden och 2 tvärs över fjorden. Totalt insamlades 368 profiler

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0113

Se beskrivning på engelska.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-06-20 – 2011-06-23

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norge

Geografisk beskrivning: Oslofjorden

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för marina vetenskaper

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Staalstrøm, A., Arneborg, L., Liljebladh, B., & Broström, G. (2015). Observations of Turbulence Caused by a Combination of Tides and Mean Baroclinic Flow over a Fjord Sill. Journal of Physical Oceanography, 45(2), 355–368. https://doi.org/10.1175/jpo-d-13-0200.1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-03-25