Bottenstress i Östersjön 1999-2000

SND-ID: ecds0100-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/88g2-ng30

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Anette Jönsson - SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Beskrivning

Beräkningar av bottenfriktionshastighet på grund av vågor för fem olika partikelstorlekar. Vågdata har modellerats med HYPAS, en spektralvågsmodell (Günther, Rosenthal, 1995).

Se engelska katalogsidan för utförligare beskrivning: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0100

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1999 – 2000

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Östersjön

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Å Danielsson, A Jönsson & L Rahm (2007) Resuspension patterns in the Baltic Proper. Journal of Sea Research, 57, 257-269

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-03-19
Senast uppdaterad: 2019-03-19