Lufttemperatur (dygnsmedelvärde), Tarfala forskningsstation 1965-2011

SND-ID: ecds0098-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/gp51-a110

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Ulf Jonsell - Polarforskningssekretariatet

Peter Jansson - Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi orcid

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Institutionen för naturgeografi rorId

Beskrivning

Daglig genomsnittlig lufttemperatur från Tarfala Research Station 1965-2011 baserat på automatiska vädermätningar.

Se engelska katalogsidan för en mer utförlig beskrivning av data: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0098

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1965-01-01 – 2011-12-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Tarfala

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för naturgeografi

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Ulf Jonsell, Regine Hock & Martial Duguay (2013) Recent air and ground
temperature increases at Tarfala Research Station, Sweden, Polar Research, 32:1, 19807, DOI:
10.3402/polar.v32i0.19807
DOI: https://doi.org/10.3402/polar.v32i0.19807

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2018-10-23
Senast uppdaterad: 2019-06-07