Ocean Data Survey Sweden 2023 - Enkätsvarsdata

SND-ID: 2024-46. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/agvb-9w53

Citering

Skapare/primärforskare

Jurie Germishuys - Combine Control Systems AB

David Rayner - Svensk nationell datatjänst orcid

Torsten Linders - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskape orcid

Robin Teigland - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation orcid

Ocean Data Factory Sweden rorId

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet rorId

Beskrivning

Ocean Data Survey Sweden 2023 syftade till att lyfta fram trender, teknologier och utmaningar med att använda havsdata i Sverige 2023.

Ocean Data Survey Sweden 2023 var en onlineundersökning som genomfördes 5 december 2023 till 15 januari 2024. Undersökningen var anonym och innehöll 32 flervalsfrågor. Undersökningen lanserades i ett utskick till Ocean Data Factory Swedens e-postkontaktlista (som innehöll en länk till undersökningen), som sedan delades vidare av mottagarna till sina egna kontaktnätverk. Enkäten var öppen - vem som helst med länken kunde svara.

Undersökningen inkluderade både frågor om respondentens individuella relation till havsdata (t.ex. "Ungefär hur många års erfarenhet av havsdata har du?") och om respondentens organisation (t.ex. "Vilken är den huvudsakliga typen av havsdata din organisation samlar in?"), men eftersom undersökningen var anonym fanns det inget sätt att begränsa svar till ett svar per organisation.

Tjugofem personer svarade, några valde att inte svara på alla frågor. Svaren är subjektiva självbedömningar, som inte nödvändigtvis överensstämmer med den of

... Visa mer..
Ocean Data Survey Sweden 2023 syftade till att lyfta fram trender, teknologier och utmaningar med att använda havsdata i Sverige 2023.

Ocean Data Survey Sweden 2023 var en onlineundersökning som genomfördes 5 december 2023 till 15 januari 2024. Undersökningen var anonym och innehöll 32 flervalsfrågor. Undersökningen lanserades i ett utskick till Ocean Data Factory Swedens e-postkontaktlista (som innehöll en länk till undersökningen), som sedan delades vidare av mottagarna till sina egna kontaktnätverk. Enkäten var öppen - vem som helst med länken kunde svara.

Undersökningen inkluderade både frågor om respondentens individuella relation till havsdata (t.ex. "Ungefär hur många års erfarenhet av havsdata har du?") och om respondentens organisation (t.ex. "Vilken är den huvudsakliga typen av havsdata din organisation samlar in?"), men eftersom undersökningen var anonym fanns det inget sätt att begränsa svar till ett svar per organisation.

Tjugofem personer svarade, några valde att inte svara på alla frågor. Svaren är subjektiva självbedömningar, som inte nödvändigtvis överensstämmer med den officiella synen på de organisationer som dessa individer arbetar på. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Nätenkäten var öppen för alla att svara på, men PR-aktiviteter som främjade undersökningen riktade sig till alla organisationer och individer baserade i Sverige eller verksamma i Sverige.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2023-12-05 – 2024-01-15

Variabler

32

Antal individer/objekt

25

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2023-12-05 – 2024-01-15
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet
  • Antal svar: 25
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Finansiering

  • Finansiär: Verket för innovationssystem rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2021-03642_Vinnova
  • Projektnamn på ansökan: Ocean Data Factory Sweden
  • Information om finansiering: Ocean Data Factory Sweden (ODF) gör det möjligt för Sverige att vara en global ledare för hållbarhet och innovation i den Blå Ekonomin, och bidrar därmed till FN:s decennium för hav för hållbar utveckling 2021-2030.
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Informationsteknik (CESSDA Topic Classification)

Data- och informationsvetenskap (datateknik) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Ocean Data Factory Sweden (2024). Ocean Data Survey Sweden 2023. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10684858
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10684858

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-02-29
Senast uppdaterad: 2024-04-02