Algblomningar Sverige - 2021

SND-ID: 2022-197-1.

Åtkomst till data via

Citering

Skapare/primärforskare

Ana Tronholm - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap orcid

Magnus Lindeberg - Maranics AB

Jurie Germishuys - Combine Control Systems AB

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för biologi och miljövetenskap rorId

Diarienummer hos huvudman

Formas 2020-00714

Beskrivning

Dataset som innehåller bilder av algblomning i Östersjön. Uppgifterna är försedda med en metadatabeskrivning som innehåller tidpunkt, kommentarer, kommun, län och koordinater för varje bild. Bilderna och metadatafilen arkiveras i ett zip-paket. Bilderna visar olika sommarytansamlingar av så kallade skadliga algblomningar (HAB) eller störande blomningar. Vanligtvis består dessa blomningar av arter av cyanobakterier av ordning Nostocales, inklusive de giftiga Nodularia och Aphanizomenon. Dessa blomningar har verifierats av Informationscentralen (Länsstyrelsen Stockholm och Länsstyrelsen Västerbotten). Blomningen som syns på bilderna har dock inte fastställts taxonomiskt genom mikroskopi eller genetisk analys.

Följande datafält finns i metadatafilerna (tillhandahålls i både json- och csv-format):

report_id: unik identifierare för rapporteringspost, typ: textsträng
time_spotted: datum då blomningen sågs, typ: datetime
algae_overview_photo: url till översiktsfoto inskickad, typ: textsträng
algae_detail_photo: url till detaljerat foto skickat, typ: textsträng
kommentarer: All ytterligare informati

... Visa mer..
Dataset som innehåller bilder av algblomning i Östersjön. Uppgifterna är försedda med en metadatabeskrivning som innehåller tidpunkt, kommentarer, kommun, län och koordinater för varje bild. Bilderna och metadatafilen arkiveras i ett zip-paket. Bilderna visar olika sommarytansamlingar av så kallade skadliga algblomningar (HAB) eller störande blomningar. Vanligtvis består dessa blomningar av arter av cyanobakterier av ordning Nostocales, inklusive de giftiga Nodularia och Aphanizomenon. Dessa blomningar har verifierats av Informationscentralen (Länsstyrelsen Stockholm och Länsstyrelsen Västerbotten). Blomningen som syns på bilderna har dock inte fastställts taxonomiskt genom mikroskopi eller genetisk analys.

Följande datafält finns i metadatafilerna (tillhandahålls i både json- och csv-format):

report_id: unik identifierare för rapporteringspost, typ: textsträng
time_spotted: datum då blomningen sågs, typ: datetime
algae_overview_photo: url till översiktsfoto inskickad, typ: textsträng
algae_detail_photo: url till detaljerat foto skickat, typ: textsträng
kommentarer: All ytterligare information som rör blomningen, typ: textsträng
lat: Latitud för position där blomningen sågs, typ: float
long: Longitud för position där blomningen sågs, typ: float
plats: Län där blomning sågs, typ: textsträng
kommun: Kommun där blomningen sågs, typ: textsträng

Totalt antal observationer: 251
Obs: Alla observationer har inte en tillhörande bild och andra har verifierats med hjälp av annan information som tillhandahålls.
Ett inrapporterat fotografi för 2021 hade oavsiktligt insamlad persondata i sig och detta har därför exkluderats ur detta dataset för att möjliggöra publicering av öppna forskningsdata. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2021-06-19 – 2021-10-09

Variabler

251

Dataformat / datastruktur

Arter och taxon

Nostocales

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Sammanställning av fotomaterial inrapporterat av deltagare i medborgarforskning samt tillhörande metadata.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2021-06-19 – 2021-10-09
  • Instrument: Digitalkamera (Tekniskt/-a instrument)
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Svenska Östersjökusten

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för biologi och miljövetenskap

Finansiering

  • Finansiär: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS) rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2020-00714
  • Projektnamn på ansökan: Åtgärder mot farliga algblomningar: Utveckling av en innovativ och integrerande metod för att förutsäga giftiga cyanobakterier i en föränderlig miljö
  • Information om finansiering: Tackling Harmful Algal Blooms: Development of an innovative and integrative method for forecasting toxic cyanobacteria in a changing environment
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer