Evaluating Empirical Models of Lake Methane Emission and Surface Water Concentration across Hemiboreal to Subarctic Regions

SND-ID: 2024-359. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.48360/962r-3z54

Citering

Skapare/primärforskare

Jonathan Schenk - Linköpings universitet orcid

Forskningshuvudman

Linköpings universitet rorId

Beskrivning

Data om metanutsläpp från sjöar och ytvattenkoncentration i hemiboreala till subarktiska regioner.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Medverkande

Anna Katarzyna Sieczko - Linköpings universitet orcid

David Rudberg - Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten orcid

Gustav Pajala - Linköpings universitet, Tema Miljöförändring orcid

Henrique Oliveira Sawakuchi - Linköpings universitet, Tema Miljöförändring orcid

Magnus Gålfalk - Linköpings universitet, Tema Miljöförändring orcid

... Visa mer..

Anna Katarzyna Sieczko - Linköpings universitet orcid

David Rudberg - Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten orcid

Gustav Pajala - Linköpings universitet, Tema Miljöförändring orcid

Henrique Oliveira Sawakuchi - Linköpings universitet, Tema Miljöförändring orcid

Magnus Gålfalk - Linköpings universitet, Tema Miljöförändring orcid

Ingrid Sundgren - Linköpings universitet, Tema Miljöförändring

Nguyen Thanh Duc - Linköpings universitet, Tema Miljöförändring

David Bastviken - Linköpings universitet, Tema Miljöförändring orcid

Visa mindre..

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 1. 2024-07-04

Version 1: 2024-07-04

DOI: https://doi.org/10.48360/962r-3z54

Kontakter för frågor om data

Publicerad: 2024-07-04