SUPPLEMENTARY MATERIALS for Mitochondrial DNA genome variation in the Swedish population

SND-ID: 2024-357. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57804/mfyp-ea25

Citering

Skapare/primärforskare

Kimberly Sturk-Andreaggi - Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi orcid

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

The data consists of:

- Table S1. The haplogroup breakdown for the 934 SweGen haplotypes included in the final mitochondrial genome dataset.

- Figure S1. Graphical description of the average read depths observed in the SweGen dataset.

- Figure S2. The distribution of read depth for the 16,569 positions of the mitochondrial genome
based on the average observed in a subset of 100 representative SweGen haplotypes.

- Figure S3. The box-and-whisker plot presents the distribution of average variant frequency for each

... Visa mer..
The data consists of:

- Table S1. The haplogroup breakdown for the 934 SweGen haplotypes included in the final mitochondrial genome dataset.

- Figure S1. Graphical description of the average read depths observed in the SweGen dataset.

- Figure S2. The distribution of read depth for the 16,569 positions of the mitochondrial genome
based on the average observed in a subset of 100 representative SweGen haplotypes.

- Figure S3. The box-and-whisker plot presents the distribution of average variant frequency for each
coverage classification group.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Medverkande

Marie Allen (Data manager) - Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi orcid

Adam Ameur (Data manager) - Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi orcid

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Genetik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Rättsmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-06-24