Dataset på kortisolkoncentrationen i hår

SND-ID: 2024-355. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.48360/zw8d-qr94

Citering

Skapare/primärforskare

Åshild Olsen Faresjö - Linköpings universitet orcid

Forskningshuvudman

Linköpings universitet rorId

Beskrivning

Se engelsk beskrivning för info.

2023-01-13 Published the data files translated into English.
Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-07-04