Supplementary information for dissertation "CAR-T cells for Immunotherapy of Cancer"

SND-ID: 2024-352. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57804/t9yy-1d15

Citering

Skapare/primärforskare

Tina Sarén - Uppsala universitet

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Se engelsk beskrivning för mer info.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Sarén, T. 2022. CAR T cells for Immunotherapy of Cancer. Digital Comprehensive
Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1814. 57 pp. Uppsala: Acta
Universitatis Upsaliensis. ISBN 978-91-513-1430-3
ISBN: 978-91-513-1430-3
ISSN: 1651-6206
URN: urn:nbn:se:uu:diva-468216

Sarén T, Ramachandran M, Gammelgård G, Lövgren T, Mirabello C, Björklund ÅK, Wikström K, Hashemi J, Freyhult E, Ahlström H, Amini RM, Hagberg H, Loskog A, Enblad G, Essand M. Single-Cell RNA Analysis Reveals Cell-Intrinsic Functions of CAR T Cells Correlating with Response in a Phase II Study of Lymphoma Patients. Clin Cancer Res. 2023 Oct 13;29(20):4139-4152. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-23-0178. PMID: 37540566; PMCID: PMC10570681.
DOI: https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-23-0178

Sarén, T., Saronio, G., Marti Torrell, P. et al. Complementarity-determining region clustering may cause CAR-T cell dysfunction. Nat Commun 14, 4732 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-40303-z
DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-40303-z

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-06-25