SCANIA Component X Dataset: A Real-World Multivariate Time Series Dataset for Predictive Maintenance

SND-ID: 2024-34. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.58141/1w9m-yz81

Citering

Skapare/primärforskare

Tony Lindgren - Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV orcid

Olof Steinert - Scania CV AB, Strategic Product Planning and Advanced Analytics

Oskar Andersson Reyna - Scania CV AB, Connected Intelligence

Zahra Kharazian - Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV orcid

Sindri Magnússon - Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV orcid

Forskningshuvudman

Scania CV AB rorId

Beskrivning

Datasetet innehåller data från en multivariat tidsserie-studie av en avidentifierad motorkomponent (Component X) i olika lastbilar från Scania AB. Se den engelskspråkiga katalogposten för utförlig information.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Datainsamlare: Scania CV AB
  • Datakälla: Processer
Geografisk täckning
Administrativ information

Övriga forskningshuvudmän

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Data- och informationsvetenskap (datateknik) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Datavetenskap (datalogi) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan data- och informationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kommunikationssystem (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Signalbehandling (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Datorsystem (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Farkostteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Zahra Kharazian, Tony Lindgren, Sindri Magnússon, Olof Steinert, Oskar Andersson Reyna. (2024). SCANIA Component X Dataset: A Real-World Multivariate Time Series Dataset for Predictive Maintenance. arXiv:2401.15199.
DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.15199

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2024-02-20

Version 1: 2024-02-20

DOI: https://doi.org/10.58141/1w9m-yz81

Kontakt för frågor om data

Tony Lindgren

tony@dsv.su.se

Publicerad: 2024-02-20