Data Availavility Set: Energy/Power Bounds CMOS CS DACs

SND-ID: 2024-334. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/psy0-mm02

Ladda ner data

Visa mindre..

Ladda ner alla filer

Citering

Skapare/primärforskare

Oscar A. Morales Chacón - Linköpings universitet

Forskningshuvudman

Linköpings universitet rorId

Beskrivning

Se engelsk beskrivning för info.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Annan elektroteknik och elektronik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Morales Chacón, O., Wikner, J.J., Svensson, C. et al. Analysis of energy consumption bounds in CMOS current-steering digital-to-analog converters. Analog Integr Circ Sig Process 111, 339–351 (2022). https://doi.org/10.1007/s10470-022-02013-2
URN: urn:nbn:se:liu:diva-184533
DOI: https://doi.org/10.1007/s10470-022-02013-2

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-06-26