A systematic sample of 10% of archaeological field reports published in samla.raa.se respository in 2018

SND-ID: 2024-321. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57804/yr1s-bv48

Citering

Skapare/primärforskare

Isto Huvila - Uppsala universitet, Institutionen för ABM orcid

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

A list of references (title, author(s) and URI) in a spreadsheet document to a set of archaeological field reports available (as of 02/2021) in the digital repository samla.raa.se produced by the Swedish National Beritage Board.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Finansiering

  • Finansiär: EU, Horisont 2020
  • Diarienummer hos finansiär: 818210

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biblioteks- och informationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 1. 2024-06-25

Version 1: 2024-06-25

DOI: https://doi.org/10.57804/yr1s-bv48

Denna resurs har följande relationer

Publicerad: 2024-06-25