Exploring relationships between students’ interaction and learning with a haptic virtual biomolecular model

SND-ID: 2024-259. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/b3sh-x287

Citering

Skapare/primärforskare

Konrad Schönborn - Linköpings universitet orcid

Petter Bivall - Linköpings universitet

Lena Tibell - Linköpings universitet orcid

Forskningshuvudman

Linköpings universitet rorId

Beskrivning

Se engelsk beskrivning för info.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Didaktik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Exploring relationships between students’
interaction and learning with a haptic virtual
biomolecular model
Konrad J. Schönborn, Petter Bivall and Lena A. E. Tibell
Linköping University Post Print
N.B.: When citing this work, cite the original article.
Original Publication:
Konrad J. Schönborn, Petter Bivall and Lena A. E. Tibell, Exploring relationships between
students’ interaction and learning with a haptic virtual biomolecular model, 2011, Computers
and education, (57), 3, 2095-2105.
http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2011.05.013
URN: urn:nbn:se:liu:diva-68996
DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.05.013

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-06-27