En studie av samspelet mellan åldrande, hälsa, alkoholvanor, och personers aktörsskap i detta samspel

SND-ID: 2023-30-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/j3hm-3w77

Citering

Alternativ titel

PAU-Old

Skapare/primärforskare

Wossenseged Birhane Jemberie - Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete orcid

Mojgan Padyab - Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete orcid

Fredrik Snellman - Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete orcid

Malin Eriksson - Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete orcid

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Institutionen för socialt arbete rorId

Beskrivning

I det här datasetet ingår 10 semistrukturerade intervjuer om samspelet mellen åldrande, hälsa, alkoholvanor och personers aktörskap i detta samspel. För en utförlig beskrivning, besök den engelska versionen av denna katalogpost.

Vänligen besök den engelska webbplatsen för denna katalogpost.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Namn, ålder, alkoholanvändning, hälsodata och andra känsliga personuppgifter, direkta och indirekta identifierare

Kodnyckel existerar

Ja

Data innehåller annan skyddsvärd information

Ja: Uppgifter om hälsa

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Vänligen besök den engelska webbplatsen för denna katalogpost.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: syftesurval
Vänligen besök den engelska webbplatsen för denna katalogpost.

Tidsperiod(er) som undersökts

2021-12 – 2022-04

Antal individer/objekt

10

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Intervju
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Semistrukturerad onlineintervju genom Zoom.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2021-12 – 2022-04
 • Datainsamlare: Umeå universitet
 • Instrument: Intervjuguide (Semistrukturerat frågeformulär)
 • Urvalsstorlek: 10
 • Antal svar: 10
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för socialt arbete

Medverkande

Anders Hammarberg - Karolinska Institutet, Centrum för psykiatriforskning orcid

Finansiering 1

 • Finansiär: Kungliga Vetenskapsakademien rorId
 • Diarienummer hos finansiär: SO2021-0027

Finansiering 2

 • Finansiär: Kempestiftelserna rorId
 • Information om finansiering: Stiftelsen J.C. Kempes Minnes Stipendiefond

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2021-02240

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Drogmissbruk, alkohol och rökning (CESSDA Topic Classification)

Äldre (CESSDA Topic Classification)

Beroendelära (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Socialt arbete (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Medicinering och behandlingar (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Jemberie W.B. (2023). ALCOHOL AND AGING: A Multimethod Study on Heterogeneity and Multidimensionality. PhD Thesis to be defended on 24 March, 2023 at Umeå University

Jemberie, W.B., Snellman, F., Eriksson, M. et al. "Ageing with an alcohol problem is not what I envision": reclaiming agency in shaping personal ageing trajectory and recovery from alcohol problems. BMC Geriatr 23, 866 (2023). https://doi.org/10.1186/s12877-023-04573-y
DOI: https://doi.org/10.1186/s12877-023-04573-y

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-02-20
Senast uppdaterad: 2023-12-27