Svensk kriminallitteratur i rysk översättning: utgåvor, korpus och recensioner

SND-ID: 2023-287. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/v5hp-hm03

Citering

Skapare/primärforskare

Malin Podlevskikh Carlström - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för språk och litteraturer rorId

Beskrivning

Datasetet "Svensk kriminallitteratur i rysk översättning: utgåvor, korpus och recensioner" innehåller information om forskningdata som hör till två olika undersökningar om svensk kriminalfiktion i Ryssland.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Personnamn som anger upphov: Författare, redaktörer, översättare och recensenter

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Datasetet beskriver vilka utgåvor respektive recensioner som utgör korpusen för respektive undersökning.

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Analysenhet: Arbetsblad A: Bokutgåvor av svensk kriminallitteratur i rysk översättning 1992-2021. Arbetsblad B: Alla självständiga recensioner (ej kombinationer av författarintervju och recension) som publicerats till förstautgåvor av svenska deckare i rysk översättning 2000-2021.

Tidsperiod(er) som undersökts

1992 – 2021

Variabler

31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Ryssland

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för språk och litteraturer

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2020-00456_VR
  • Projektnamn på ansökan: Vad är "svenskt" i svensk litteratur? Utgivning, marknadsföring och reception av svensk litteratur i Ryssland
  • Information om finansiering: What is “Swedish” in Swedish literature? Publication, marketing and reception of Swedish literature in Russia
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Litteraturstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Podlevskikh Carlström, Malin. 2023. Swedish Crime Fiction in Russia 1992–2021: Publication, Marketing and Paratextual Framing. Samlaren. 144, 320–360.
URN: urn:nbn:se:uu:diva-523154

Podlevskikh Carlström, Malin. (in press). In Prosperous Sweden… Representations of Sweden in Russian Reviews of Swedish Crime Fiction 2000-2021. Mikael – Finnish Journal of Translation and Interpreting Studies 17(1).

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2024-03-06

Version 1: 2024-03-06

DOI: https://doi.org/10.5878/v5hp-hm03

Kontakt för frågor om data

Malin Podlevskikh Carlström

malin.podlevskikh.carlstrom@sprak.gu.se

Denna resurs har följande relationer

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.

Publicerad: 2024-03-06