Effect of past century mining activities on sediment properties and toxicity to freshwater organisms in northern Sweden

SND-ID: 2023-27-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/a7yd-dy51

Citering

Skapare/primärforskare

Johan Lidman - Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Carolina Olid - University of Barcelona, Department of Earth and Ocean Dynamics orcid

Christian Bigler - Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap orcid

Åsa Berglund - Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap orcid

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap rorId

Beskrivning

Data innefattar spatiala och temporala variationer i sedimentegenskaper och estimerad toxicitet i tre sjöar nära en nedlagd Pb/Zn-gruva. En sedimentprofil per sjö analyserades och de olika sedimentlagrens ålder bestämdes, för att kunna korrelera resultaten med utvecklingen av gruvan.

Antal variabler: 17
Antal rader (inkl. rubrikrad): 76

Lista på variabler:
Site: Sjöidentitet på sedimentprofilen (Lake 1, Lake 2 or Lake 3)
Depth: Djup på de analyserade sedimentlagren (cm) för varje profil
Zn: Zinkkoncentrationen i respektive sedimentlager (mg kg-1)
Pb: Blykoncentrationen i respektive sedimentlager (mg kg-1)

... Visa mer..
Data innefattar spatiala och temporala variationer i sedimentegenskaper och estimerad toxicitet i tre sjöar nära en nedlagd Pb/Zn-gruva. En sedimentprofil per sjö analyserades och de olika sedimentlagrens ålder bestämdes, för att kunna korrelera resultaten med utvecklingen av gruvan.

Antal variabler: 17
Antal rader (inkl. rubrikrad): 76

Lista på variabler:
Site: Sjöidentitet på sedimentprofilen (Lake 1, Lake 2 or Lake 3)
Depth: Djup på de analyserade sedimentlagren (cm) för varje profil
Zn: Zinkkoncentrationen i respektive sedimentlager (mg kg-1)
Pb: Blykoncentrationen i respektive sedimentlager (mg kg-1)
Density: Densitet i varje sedimentlager (g cm-3)
LOI: Glödförlust i varje sedimentlager (%)
TOC: Totalhalt organiskt kol (%)
PECQ: Predicted effect concentration quotient
PECQ.norm: Predicted effect concentration quotient, normaliserad för TOC
210Pb: 210Pb aktiviteten (Bq kg-1), analyserad vid 46.5keV
SD(210Pb): Standardavvikelsen för 210Pb aktiviteten (Bq kg-1)
214Pb(295keV): 214Pb aktiviteten (Bq kg-1), analyserad vid 295keV
SD(295keV): Standardavvikelsen för 214Pb aktiviteten (Bq kg-1), analyserad vid 295keV
214Pb(351 keV): 214Pb aktiviteten (Bq kg-1), analyserad vid 351keV
SD(351 keV): Standardavvikelsen för 214Pb aktiviteten (Bq kg-1), analyserad vid 351keV
137Cs: 137Cs aktiviteten (Bq kg-1), analyserad vid 662keV
SD(137Cs): Standardavvikelsen för 137Cs aktiviteten (Bq kg-1)

Missing data codes: NA – not analyzed Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2017-03-13 – 2018-04-24

Variabler

17

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Deltagande fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Provtagning av sedimentprofiler
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-03-13 – 2018-04-24
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrbottens län

Geografisk beskrivning: Studien gjordes nära en avslutad Pb/Zn-gruva i Laisvall, Norrbotten, Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Övriga forskningshuvudmän

Medverkande

Carolina Olid - University of Barcelona, Department of Earth and Ocean Dynamics orcid

Christian Bigler - Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap orcid

Johan Lidman - Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Finansiering

  • Finansiär: Göran Gustafssons Lapplandsfond
  • Diarienummer hos finansiär: 1723
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Lidman, J., Olid, C., Bigler, C., Berglund, Å.M.M. 2023. Effect of past century mining activities on sediment properties and toxicity to freshwater organisms in northern Sweden. Science of the total environment 162097.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162097

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2023-02-17

Version 1: 2023-02-17

DOI: https://doi.org/10.5878/a7yd-dy51

Kontakt för frågor om data

Åsa Berglund

asa.berglund@umu.se

Publicerad: 2023-02-17