Ship aerosol emissions and marine fuel regulations: Impacts on physicochemical properties, cloud activity and emission factors

SND-ID: 2023-255. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/g1rx-zb70

Citering

Skapare/primärforskare

Luis Filipe Escusa Dos Santos - Göteborgs universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi orcid

Erik S. Thomson - Göteborgs universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för kemi och molekylärbiologi rorId

Beskrivning

Detta dataset innehåller mätdata från motorexperiment i laboratorium. För mer detaljerad beskrivning se engelsk text.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2022-05 – 2022-06

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Experiment
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Avgaser från dieselmotor samlades in genom flera olika onlineaerosolinstrument, inklusive SMPS, AAC, CCN och CFDC samt offlineinstrument för kemisk karaktärisering: STXM och NEXAFS.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-05 – 2022-06
  • Instrument: CCNc (Tekniskt/-a instrument) - Cloud Condensation Nuclei Counter (CCNc) can measure the liquid droplet activation of aerosol particles.
  • Instrument: AAC (Tekniskt/-a instrument) - Aerodynamic Aerosol Classifiers (AAC) are used to select particles by their aerodynamic diameters.
  • Instrument: SMPS (Tekniskt/-a instrument) - Scanning Mobility Particle Sizer measure particle size distributions.
  • Instrument: CFDC (Tekniskt/-a instrument) - Continuous Flow Diffusion Chambers (CFDC) measure ice crystal formation of aerosol particles.
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Medverkande

Kent Salo - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper orcid

Jonas Sjöblom - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper orcid

Xiangrui Kong - Göteborgs universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi orcid

Markus Hartmann - Leibniz Institute for Tropospheric Research orcid

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Escusa Dos Santos, L. F., Thomson, E. S., Salo, K., Sjöblom, J., Kong, X., & Hartmann, M. (2023). Ship aerosol emissions and marine fuel regulations: Impacts on physicochemical properties, cloud activity and emission factors. In The Earth and Space Science Open Archive. https://doi.org/10.22541/essoar.170067090.01725875/v1
DOI: https://doi.org/10.22541/essoar.170067090.01725875/v1
SwePub: oai:research.chalmers.se:2debe62c-f710-4f1e-81a9-3b4938f0d707

Escusa dos Santos, L.F. (2024). How ship exhaust particles change cloud activity: implications for Arctic mixed-phase clouds. Diss. (sammanfattning) Göteborg : Göteborgs universitet, 2024.
Handle: https://hdl.handle.net/2077/79386

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-01-30