Baltic Barometer 2021. 30 Years after the fall of the Soviet Union (Public opinion data: representative samples of the adult population in Estonia, Latvia and Lithuania)

SND-ID: 2023-226. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/hk6s-pm71

Citering

Alternativ titel

Baltic Barometer 2021. 30 Years after the fall of the Soviet Union.

Skapare/primärforskare

Joakim Ekman - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Kjetil Duvold - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Sten Berglund - Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Forskningshuvudman

Södertörns högskola - Institutionen för samhällsvetenskaper rorId

Diarienummer hos huvudman

1233-3.1.1-2015

Beskrivning

Representativa urval av befolkningen i Estland, Lettland och Litauen.
Detta är vår uppföljande undersökning (från 2014) i de tre baltiska länderna, men denna gång utan ytterligare urval från de rysktalande minoriteterna i respektive land. Särskilt fokus ligger på hanteringen av covid-pandemin i de baltiska länderna, men undersökningen omfattar även attityder till EU, migration, demokrati samt Ryssland mot bakgrund av landets aggression i Ukraina.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Indirekta identifierare, namn på politiker

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Urval, befolkning i Estland, Lettland och Litauen

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2021-05-01 – 2021-08-31

Variabler

172

Antal individer/objekt

4503

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2021-05-01 – 2021-08-31
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Estland, Lettland, Litauen

Geografisk beskrivning: Baltikum

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för samhällsvetenskaper

Finansiering

  • Finansiär: Östersjöstiftelsen rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 22/15
  • Projektnamn på ansökan: Returning to Europe and Turning Away From "Europe"? Post-Accession Attitudes in Central and Eastern Europe
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Allmän opinion

Publikationer

Versioner

Version 1. 2023-11-17

Version 1: 2023-11-17

DOI: https://doi.org/10.5878/hk6s-pm71

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2023-11-17
Senast uppdaterad: 2024-03-21