Post-Crimea Barometer (Public opinion data: representative samples of the adult population in Hungary, Bulgaria and Latvia, including the Russian-speaking minority)

SND-ID: 2023-224. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/x25t-5c46

Citering

Skapare/primärforskare

Joakim Ekman - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Kjetil Duvold - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper orcid

Sten Berglund - Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Forskningshuvudman

Södertörns högskola - Samhällsvetenskapliga institutionen rorId

Diarienummer hos huvudman

1857-42-2012

Beskrivning

Opinionsdata från Ungern, Bulgarien och Lettland (inklusive den rysktalande minoriteten).

Denna undersökning fokuserar på relationen med och attityder till Ryssland i tre östeuropeiska länder som historiskt haft nära band till Ryssland, nämligen Lettland, Ungern och Bulgarien. Undersökningen gjordes mot bakgrund av Rysslands annektering av Krim och östra Ukraina. Det kan vara den första undersökningen som tar del av östeuropeiska reaktioner på Rysslands drastiska försök att rita om kartan för efterkrigstidens Östeuropa. 2015 års undersökningen Post-Crimea, tar upp många av nyckelfrågorna i Baltic Barometer, så som identitet, demokrati och Europeiska unionen (Baltic Barometer 2014).

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Indirekta identifierare, namn på politiker

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Urval av befolkningen i Ungern, Bulgarien och Lettland

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2015-06-01 – 2015-11-30

Variabler

152

Antal individer/objekt

3550

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-06-01 – 2015-11-30
  • Datainsamlare: TNS Latvia
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Bulgarien, Lettland, Ungern, Östeuropa

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Samhällsvetenskapliga institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Östersjöstiftelsen rorId
  • Diarienummer hos finansiär: A024-12
  • Projektnamn på ansökan: European Values under Attack? Democracy, Disaffection and Minority Rights in the Baltic states
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Allmän opinion

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ekman, Joakim & Kjetil Duvold (2018). "Ethnic divides in the Baltic states : Political orientations after the Russian–Ukrainian crisis", in Felix Jaitner, Tina Olteanu & Tobias Spöri, eds. Crises in the Post‐Soviet Space (pp. 121–136). doi: 10.4324/9781351234467-7
URN: urn:nbn:se:sh:diva-42257
DOI: https://doi.org/10.4324/9781351234467-7
SwePub: oai:DiVA.org:sh-42257

Berglund, Sten & Georgi Karasimeonov (2019) “In the EU and NATO but Close to Russia — Post-Crimea Attitudes in Bulgaria and Hungary”, Polish Political Science Review 7 (2), 1-18. doi: 10.2478/ppsr-2019-0010
DOI: https://doi.org/10.2478/ppsr-2019-0010

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2023-11-17

Version 1: 2023-11-17

DOI: https://doi.org/10.5878/x25t-5c46

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2023-11-17