Goda År: Discrete choice experiment and time trade-off data for a representative Swedish value set

SND-ID: 2023-2-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/asxy-3p37

Citering

Alternativ titel

CALY-SWE

Skapare/primärforskare

Kaspar Walter Meili - Umeå universitet, Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa orcid

Lars Lindholm - Umeå universitet, Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa orcid

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Institutionen för epidemiologi och global hälsa rorId

Beskrivning

Dessa data har två delar: discrete choice experiment (DCE) data och time trade-off (TTO) data. De användes för att beräkna en värdemängd med livskvalitetsparameter för instrumentet Goda År som mäter livskvalité baserad på handlingsfriheter. Data har samlats in med en enkätstudie med ett representativt urval från en webbpanel (enligt ålder, region, och kön). För att skydda deltagarnas integritet och anonymitet enligt dataskyddsförordningen (GDPR) är det inte möjligt att göra data öppet tillgängliga utan de är tillgängliga på förfrågan.

Instrumentet Goda År syftar på att förbättra ekonomiska utvärderingar inom välfärden. Överordnade syftet med värdemängden är att möjliggöra ekonomiska kostnadseffektivitetsanalyser med CALY-SWE instrumentet. För detaljer av denna studie och dess data vänligen läs beskrivningen i den engelska versionen av denna katalogpost.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserad

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svensk allmän befolkning med ålder 18 plus

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat: proportionerligt urval
Deltagarna rekryterades från en webbpanel enligt kvoter för ålder, region, och kön så att urvalet blev representativt för den svenska befolkningen.

Tidsperiod(er) som undersökts

2022-01-08 – 2022-04-18

Antal individer/objekt

1697

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-01-03 – 2022-04-18
  • Antal svar: 1697
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Hela Sverige. Representativa kvoter för regionerna (NUTS2), men geografisk information är inte inkluderad på grund av personlig integritet.

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Medverkande

Anna Månsdotter - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Jan Hjelte - Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete orcid

Finansiering

  • Finansiär: Forte rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2018-00143

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr Dnr 2021-04465

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Välfärdspolitik (CESSDA Topic Classification)

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Sociala förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Folkhälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Meili, Kaspar Walter, Mulhern, Brendan, Ssegonja, Richard, Hjelte, Jan, Edin, Kerstin, Norström, Fredrik, Feldman, Inna, Månsdotter, Anna, & Lindholm, Lars. (2023). CALY-SWE value set: An integrated approach for a valuation study based on an online-administered TTO and DCE survey (Version V4). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7870705
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7870705

Meili, K. W., Mulhern, B., Ssegonja, R., Norström, F., Feldman, I., Månsdotter, A., Hjelte, J., & Lindholm, L. (2023). Eliciting a value set for the Swedish Capability-Adjusted Life Years instrument (CALY-SWE). In Quality of Life Research. https://doi.org/10.1007/s11136-023-03507-w
DOI: https://doi.org/10.1007/s11136-023-03507-w
URN: urn:nbn:se:umu:diva-214379
SwePub: oai:DiVA.org:umu-214379

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-09-19