The Electron Density: A Fidelity Witness for Quantum Computation

SND-ID: 2023-198. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/0n2y-dp56

Citering

Skapare/primärforskare

Mårten Skogh - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för kemi och kemiteknik orcid

Martin Rahm - Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för kemi och kemiteknik orcid

Phalgun Lolur - Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för kemi och kemiteknik orcid

Werner Barucha-Dobrautz - Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för kemi och kemiteknik orcid

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola rorId

Beskrivning

Elektrontäthet beräknad med hjälp av fysiska (supraledande kvantbitar) och simulerade kvantdatorer för väte molekylen (H2), litiumhydrid (LiH), di-litium (Li2) samt vätecyanid (HCN). Inkluderar även den reducerad enpartikeltäthetsmatrisen (one-particle reduced density matrix, 1-RDM) och resultat av topologisk analys av elektrontätheterna för molekylerna. Beräkningar på fysisk hårdvara utfördes på Särimner, en kvantprocessor med tre supraledande kvantbitar. Simulering av kvantdatorer utfördes med Qiskit,

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Beräkningar utförda på kvantdatorer
 • Datainsamlare: Chalmers tekniska högskola

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Simulering
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Simuleringar av brusiga och brusfria kvantdatorer
 • Datainsamlare: Chalmers tekniska högskola
Geografisk täckning
Administrativ information

Medverkande

Janka Biznárová - Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap orcid

Amr Osman - Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Christopher Warren - Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap orcid

Jonas Bylander - Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap orcid

Giovanna Tancredi - Chalmers Tekniska Högskola, Insitutionen för mikroteknologi och nanovetenskap orcid

Finansiering 1

 • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2018-0597

Finansiering 2

 • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2022-06725
 • Projektnamn på ansökan: NAISS

Finansiering 3

 • Finansiär: Wallenberg Center for Quantum Technology (WACQT) rorId

Finansiering 4

 • Finansiär: Europeiska kommissionen rorId
 • Diarienummer hos finansiär: H2020-FETFLAG-2018-03
 • Projektnamn på ansökan: OpenSuperQ

Finansiering 5

 • Finansiär: Europeiska kommissionen rorId
 • Diarienummer hos finansiär: HORIZON-CL4-2022-QUANTUM-01-SGA
 • Projektnamn på ansökan: OpenSuperQPlus100
... Visa mer..

Finansiering 1

 • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2018-0597

Finansiering 2

 • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2022-06725
 • Projektnamn på ansökan: NAISS

Finansiering 3

 • Finansiär: Wallenberg Center for Quantum Technology (WACQT) rorId

Finansiering 4

 • Finansiär: Europeiska kommissionen rorId
 • Diarienummer hos finansiär: H2020-FETFLAG-2018-03
 • Projektnamn på ansökan: OpenSuperQ

Finansiering 5

 • Finansiär: Europeiska kommissionen rorId
 • Diarienummer hos finansiär: HORIZON-CL4-2022-QUANTUM-01-SGA
 • Projektnamn på ansökan: OpenSuperQPlus100

Finansiering 6

 • Finansiär: Europeiska kommissionen rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 101062864
 • Projektnamn på ansökan: Marie Skłodowska-Curie grant
Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Teoretisk kemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan fysik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

M. Skogh, W. Dobrautz, P. Lolur, C. Warren, J. Biznárová, A. Osman, G. Tancredi, J. Bylander and M. Rahm. The Electron Density: A Fidelity Witness for Quantum Computation. Chem. Sci., 2024.
DOI: https://doi.org/10.1039/D3SC05269A

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-01-11