Snabbare konvergens för Variational Quantum Eigensolver genom parameteröverföring

SND-ID: 2023-143. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/fvza-z272

Citering

Skapare/primärforskare

Mårten Skogh - Chalmers tekniska högskola orcid

Martin Rahm - Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för kemi och kemiteknik orcid

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola rorId

Beskrivning

Resultat av kvantdatorsimuleringar med hjälp av Variational Quantum Eigensolver (VQE). Datauppsättningen innehåller data som beräknats med olika parametrar och inställningar. Målet med data är att se hur dessa parametrar och inställningar påverkar den potentiella minskningen av VQE-optimeringsiterationer.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Simulering
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Simulering av kvantdator med och utan simulerad mätning av kvanttillstånd
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022 – 2023
Geografisk täckning
Administrativ information

Medverkande

Phalgun Lolur - National Quantum Computing Centre, UK Research and Innovation orcid

Oskar Leinonen - Oslo Universitet orcid

Martin Rahm - Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för kemi och kemiteknik orcid

Mårten Skogh - AstraZeneca, Data Science and Modelling, Pharmaceutical Sciences, R&D, Göteborg orcid

Finansiering

  • Finansiär: Wallenberg Center for Quantum Technology (WACQT)
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Teoretisk kemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Atom- och molekylfysik och optik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan fysik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Fysikalisk kemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Accelerating Variational Quantum Eigensolver Convergence using Parameter Transfer
: [Under review]

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Upphovsrätt

Copyright 2023 Mårten Skogh & Oskar Leinonen

Versioner

Version 1. 2023-07-26

Version 1: 2023-07-26

DOI: https://doi.org/10.5878/fvza-z272

Publicerad: 2023-07-26