Data för en ny infraröd avbildare för studier av hydroxyl- och syreemissioner i mesopausen ovanför norra Skandinavien

SND-ID: 2023-196. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/cn8x-d486

Citering

Skapare/primärforskare

Peter Dalin - Institutet för rymdfysik orcid

Forskningshuvudman

Institutet för rymdfysik - Institutet för rymdfysik rorId

Diarienummer hos huvudman

216

Beskrivning

Data innehåller mätningar av hydroxyl- och molekylärt syre-emissioner samt kompletterande mätningar som presenteras i artikeln "A novel infrared imager for studies of hydroxyl and oxygen nightglow emissions in the mesopause above northern Scandinavia" inlämnad till Atmospheric Measurement Techniques 2023. Uppgifterna erhölls med ett nytt infraröttavbildande instrument (OH imager) för studier av nattemissioner som kommer från hydroxyl- och molekylärt syre-lagren (OH och O2) i mesopausregionen (80–100 km) över Kiruna (Sverige).

Filen Fig2.xlsx innehåller data den 6 april 2023 som visas i Figur 2 i artikeln. Den första kolumnen visar tiden [UT, timmar]. Råintensiteter [digitala tal] för den atmosfäriska bakgrunden, OH P1(2)- och P1(4)-linjerna listas i den andra, tredje respektive fjärde kolumnen.

Filen Fig3.xlsx innehåller data om natten den 6/7 april 2023 som visas i Figur 3 i artikeln. Den första kolumnen visar tiden [UT, dagar]. Den andra kolumnen listar mörkströmsbruset [digitala tal].

Filen Fig4.xlsx innehåller OH(3-1) rotationstemperaturmätningar utförda natten 2/3 februari 2023 som vi

... Visa mer..
Data innehåller mätningar av hydroxyl- och molekylärt syre-emissioner samt kompletterande mätningar som presenteras i artikeln "A novel infrared imager for studies of hydroxyl and oxygen nightglow emissions in the mesopause above northern Scandinavia" inlämnad till Atmospheric Measurement Techniques 2023. Uppgifterna erhölls med ett nytt infraröttavbildande instrument (OH imager) för studier av nattemissioner som kommer från hydroxyl- och molekylärt syre-lagren (OH och O2) i mesopausregionen (80–100 km) över Kiruna (Sverige).

Filen Fig2.xlsx innehåller data den 6 april 2023 som visas i Figur 2 i artikeln. Den första kolumnen visar tiden [UT, timmar]. Råintensiteter [digitala tal] för den atmosfäriska bakgrunden, OH P1(2)- och P1(4)-linjerna listas i den andra, tredje respektive fjärde kolumnen.

Filen Fig3.xlsx innehåller data om natten den 6/7 april 2023 som visas i Figur 3 i artikeln. Den första kolumnen visar tiden [UT, dagar]. Den andra kolumnen listar mörkströmsbruset [digitala tal].

Filen Fig4.xlsx innehåller OH(3-1) rotationstemperaturmätningar utförda natten 2/3 februari 2023 som visas i Figur 4 i artikeln. Datum och tid (UT) visas från den första till den sjätte kolumnen. OH (3-1) rotationstemperaturen [K] ovanför Esrange presenteras i den sjunde kolumnen.

Filen Fig5.xlsx innehåller OH(3-1) rotationstemperaturmätningar som visas i Figur 5 i artikeln. Den första kolumnen innehåller dagen på året 2023. OH (3-1) temperaturen [K] över Kiruna och dess standardavvikelse [K] anges i den andra respektive tredje kolumnen.

Filen Fig6.nc är en fil i NETCDF4-format (https://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/). Den innehåller kartor runt Kiruna över luftglödemissionsintensiteter och temperatur erhållen av OH-avbildaren den 16 februari 2023. Intensiteter för OH (3-1) P1(2) och P1(4)-linjerna anges i Rayleigh. Intensiteten för O2 IR A-bandet vid 1268,7 nm ges i en relativ enhet. OH (3-1) rotationstemperatur på cirka 87 km höjd är i Kelvin. En detaljerad beskrivning av alla parametrar ges i metadata till Fig6.nc. Filen kan läsas i Matlab, Python eller andra vetenskapliga mjukvara.

Filen Fig7.xlsx innehåller OH(3-1) rotationstemperaturmätningar som visas i Figur 7 i artikeln. Den första kolumnen innehåller dagen på året 2023. Dagsmedelvärde OH (3-1) temperatur över Kiruna och dess standardavvikelse anges i den andra respektive tredje kolumnen.

Filen OH_imager_video_160223.avi innehåller en videosekvens av intensitets- och temperaturkartorna den 16 februari 2023 som visas i Figur 6 i artikeln. Videon visar en rörelse av atmosfäriska gravitationsvågor av olika skalor som företrädesvis rör sig från sydväst till nordost. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2023-01-13 – 2023-04-16

Variabler

4

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Registrering av infraröttemissioner som kommer från hydroxyl- och molekylärt syre-lagren (OH och O2) i mesopausen (80-100 km)
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-11-29 – 2023-04-16
  • Instrument: OH-avbildande instrument (Tekniskt/-a instrument) - Ett nytt infraröttavbildande instrument (OH-avbildande instrument) är avsett för studier av nattemissioner som kommer från hydroxyl- och molekylärt syre-lagren (OH och O2) i mesopausregionen (80–100 km) över Kiruna (Sverige). OH-instrumentet togs i drift i november 2022 vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna. OH-instrumentet registrerar emissionslinjer i OH (3-1)-bandet nära 1500 nm för att erhålla intensitets- och temperaturkartor på cirka 87 km höjd. Dessutom registrerar OH-instrumentet infraröda emissioner som kommer från O2 IR A-band vid 1268,7 nm för att skapa kartor för O2-intensitet på en något högre höjd på cirka 94 km.
  • Tidsupplösning: 2.75 minut
  • Rumslig upplösning: 300 meter
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrbotten, Finland, Norge

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutet för rymdfysik

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2021-00360
  • Projektnamn på ansökan: Kiruna Atmosfärs- och Geofysiska Observatorium (KAGO)
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Meteorologi och atmosfärforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Versioner

Version 1. 2024-02-07

Version 1: 2024-02-07

DOI: https://doi.org/10.5878/cn8x-d486

Kontakt för frågor om data

Peter Dalin

pdalin@irf.se

Publicerad: 2024-02-07
Senast uppdaterad: 2024-02-26