Akuta toxicitetstester

SND-ID: 2023-182. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.58141/tbr4-nm83

Tillhörande dokumentation

Ladda ner alla filer

Citering

Skapare/primärforskare

Rehab El Shehawy - Stockholms universitet, Institutionen för miljövetenskap (ACES) orcid

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Institutionen för miljövetenskap rorId

Beskrivning

Data från akuta toxicitetstester på Daphnia magna, klon A, F och NIES exponerade för 0 – 4000 µg/L CrVI i 10 mL M7 medium enligt OECDs riktlinjer (2004 & 2012. Se referenser under Relaterade resurser.)

Variabelinformation:
Start date
Documented date of the experiments

Treatments
GF "Clone A; germ-free Daphnia, made germ-free by extruding eggs and then surface-sterilizing them with 0.01% peracetic acid (Callens et al., 2016). The eggs were allowed to hatch in-vitro under sterile conditions."
A "Clone A; normal phenotype"
F "Clone F; normal phenotype"

... Visa mer..
Data från akuta toxicitetstester på Daphnia magna, klon A, F och NIES exponerade för 0 – 4000 µg/L CrVI i 10 mL M7 medium enligt OECDs riktlinjer (2004 & 2012. Se referenser under Relaterade resurser.)

Variabelinformation:
Start date
Documented date of the experiments

Treatments
GF "Clone A; germ-free Daphnia, made germ-free by extruding eggs and then surface-sterilizing them with 0.01% peracetic acid (Callens et al., 2016). The eggs were allowed to hatch in-vitro under sterile conditions."
A "Clone A; normal phenotype"
F "Clone F; normal phenotype"
Nies "Nies; normal phenotype"
CR Conventional-raised Daphnia
T "Germ-free Daphnia, transplanted. A mixed gut- microbiome inoculum was used in transplantation unless the clone name is mentioned after the 'T'." Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arter och taxon

Daphnia
Daphnia

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för miljövetenskap

Finansiering 1

  • Finansiär: FORMAS rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2018-01010

Finansiering 2

  • Finansiär: Vetenskaprådet (VR) rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2018-05213
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Rehab El-Shehawy et al. (2023). Microbiome transplant and host genetic background shape Daphnia tolerance: Implications for ecological and ecotoxicological effect assessment. (Submitted to BMC Microbiome). https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3248646/v1
DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3248646/v1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-09-01
Senast uppdaterad: 2023-09-01