Data för: Lactic acid bacteria in Swedish honeybees during outbreaks of American Foulbrood

SND-ID: 2023-178. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/kbt4-b102

Citering

Skapare/primärforskare

Anna Nilsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2023.4.4.IÄ-15

Beskrivning

I denna studie analyserades DNA extraherat från honungsbin med hjälp av qPCR för närvaron och kvantiteten av olika honungsbispecifika mjölksyrabakterier. Syftet var att undersöka om det finns skillnader i sammansättningen av mjölksyrabakterier hos bin från bisamhällen och bigårdar med eller utan sjukdomen amerikansk yngelröta. I datafilen "Sample_info" hittas bakgrundsinformation för de individuella proverna, filen innehåller 7 kolumner och 42 rader. I datafilen "Data_LAB_AFB_in_Sweden" hittas Cq-värden för alla prover och bakterier, filen innehåller 11 kolumner och 493 rader. I filen "Bactdilutions" hittas bakteriekoncentrationer och Cq-värden för seriespädningar av bakterierna som proverna analyserats för, filen innehåller 3 kolumner och 47 rader.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datan har genererats genom qPCR-analyser av DNA extraherat från honungsbin.
  • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet
  • Instrument: CFX96 Touch Real-Time PCR Detection System - qPCR-apparat från BioRad
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Medverkande

Paul D'Alvise - Universitetssjukhuset Tübingen, Institute for Clinical Microbiology and Hygiene orcid

Eva Forsgren - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Meghan Milbraith - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Mikrobiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Nilsson, A., D’Alvise, P., Milbrath, M. O., & Forsgren, E. (2024). Lactic acid bacteria in Swedish honey bees during outbreaks of American foulbrood. Ecology and Evolution, 14, e10964. https://doi.org/10.1002/ece3.10964
DOI: https://doi.org/10.1002/ece3.10964

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2024-04-19

Version 1: 2024-04-19

DOI: https://doi.org/10.5878/kbt4-b102

Kontakt för frågor om data

SLU Arkiv

arkiv@slu.se

Publicerad: 2024-04-19