Benlista, osteologisk analys, Ajvide, Eksta socken, Gotland, Sverige.

SND-ID: 2023-107-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57804/kb93-d027

Citering

Skapare/primärforskare

Alexander Sjöstrand - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia rorId

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för arkeologi och antik historia rorId

Beskrivning

Benlista över den osteologiska analysen som utförts på mass material från den gropkeramiska lokalen Ajvide, Eksta socken, Gotland, Sverige, i samband med Alexander Sjöstrands avhandling "Changes, activities and bones". Benmaterialet kommer från arkeologiska undersökningar som utförts av Stockholms universitet, Högskolan på Gotland samt Uppsala universitet mellan åren 1983-2017.

Benlistan innehåller basdata från den osteologiska analysen med information om ID-nummer, x och y koordinater, område, lager/nivå, bränt/obränt, art, benelement, bendel, del av kroppen, sida, antal, vikt, storlek (uppdelat i tre kategorier, 0-25mm, 26-50mm, 51-75mm samt större än 75mm), ben id (endast fåtalet poster där benfragment passar ihop och har kopplats samman i benlistan med hjälp av ben id), ålder (fusionerat/ofusionerat), ålderbedömning, kön (endast fåtalet fall), övriga kommentarer, datum för analys, samt 4 variabler för analysen av benmaterialet från 2017 års undersökning. Schakt, fyndområde, kontext och FFI (fracture freshness index).

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Gropkeramiska kulturen, Ajvide

Urvalsmetod

Urvalet för den osteologiska analysen är baserat på identifierade ytor och aktiviteter på lokalen Ajvide. Totalt 13 olika ytor valde ut för analys. Samtlig information om urvalet är publicerad i Sjöstrands 2022 avhandling "Changes, activities and bones".

Tidsperiod(er) som undersökts

Variabler

24

Antal individer/objekt

139148

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk undersökning

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Gotland kommun, Eksta socken

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Sjöstrand, A. (2022). Changes, Activities and Bones : Intra-site analysis of the Pitted Ware Culture site Ajvide on the Baltic Sea island of Gotland. PhD thesis. Uppsala University. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-470391
ISBN: 9789150629354
URN: urn:nbn:se:uu:diva-470391
SwePub: oai:DiVA.org:uu-470391

Sjöstrand, A., & Wallin, P. (2017). Rapport från arkeologisk undersökning vid Ajvide 2:1 2017 Eksta 171:1. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-371435
URN: urn:nbn:se:uu:diva-371435
SwePub: oai:DiVA.org:uu-371435

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-03-28