Användarvänlighet och klinisk effektivitet i systemet NEVERMIND

SND-ID: 2023-106-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.48723/21y0-2g17

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Nuhamin Gebrewold Petros - Karolinska Institutet orcid

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet - Institutionen för lärande, informatik, management och etik rorId

Beskrivning

Den tillhandahållna datan kommer från NEVERMIND-testet, en randomiserad kontrollerad studie för att utvärdera effektiviteten av NEVERMIND-systemet för att minska depressiva symtom hos personer med svåra somatiska tillstånd. Datasetet inkluderar data från 255 patienter som diagnostiserats med bröstcancer eller prostatacancer som slumpades till antingen NEVERMIND-interventionen eller en kontrollgrupp. Datasetet inkluderar sociodemografisk data vid baseline, strukturerade enkäter om psykisk hälsa (Beck Depression Inventory-II och Depression, Anxiety and Stress Scale-21), acceptabilitet och användbarhet (System Usability Scale, användarversionen av Mobile Application Rating Scale, upplevd nytta och upplevd användarvänlighet) och registrerade loggdata insamlade vid 12 veckors uppföljning för att bedöma effektiviteten, användbarheten och acceptabiliteten för NEVERMIND-systemet.

NEVERMIND-systemet består av både en tröja och en mobiltelefon utrustade med ”smartphoneteknologi”. Med hjälp av sensorer i tröjan och en applikation på mobiltelefonen samlas data in om patienternas tillstånd.

Huvudsyftet m

... Visa mer..
Den tillhandahållna datan kommer från NEVERMIND-testet, en randomiserad kontrollerad studie för att utvärdera effektiviteten av NEVERMIND-systemet för att minska depressiva symtom hos personer med svåra somatiska tillstånd. Datasetet inkluderar data från 255 patienter som diagnostiserats med bröstcancer eller prostatacancer som slumpades till antingen NEVERMIND-interventionen eller en kontrollgrupp. Datasetet inkluderar sociodemografisk data vid baseline, strukturerade enkäter om psykisk hälsa (Beck Depression Inventory-II och Depression, Anxiety and Stress Scale-21), acceptabilitet och användbarhet (System Usability Scale, användarversionen av Mobile Application Rating Scale, upplevd nytta och upplevd användarvänlighet) och registrerade loggdata insamlade vid 12 veckors uppföljning för att bedöma effektiviteten, användbarheten och acceptabiliteten för NEVERMIND-systemet.

NEVERMIND-systemet består av både en tröja och en mobiltelefon utrustade med ”smartphoneteknologi”. Med hjälp av sensorer i tröjan och en applikation på mobiltelefonen samlas data in om patienternas tillstånd.

Huvudsyftet med datasetet är att undersöka sambandet mellan den kliniska effektiviteten, användbarheten och acceptabiliteten av NEVERMIND eHälsoingripandet för att behandla depressiva och stressymtom hos bröst- och prostatacancerpatienter. Linjär blandad modellanalys och multipel regression användes för att utvärdera sambandet mellan klinisk effektivitet, användbarhet och acceptabilitetsvariabler.

Datasetet är relevant för återanvändning av forskare som är intresserade av att undersöka effektiviteten av eHälsoingripanden för att behandla depressiva och stressymtom hos cancerpatienter.

Datasetet består av en fil (dataset_usability_clinical_nevermind.xlsx) som innehåller en tabell med data samlade från deltagarna i studien samt en fil (Codebook.xlsx) som innehåller en lista över variablerna med förklarande text. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Bostad, Ålder, Kön, Civilstånd, Anställning, Cancerdiagnos

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

255 patienter som diagnostiserats med bröstcancer eller prostatacancer i stadium II, III eller IV slumpades till antingen NEVERMIND-interventionen eller en kontrollgrupp.

Studiedesign

Randomiserad kontrollerad studie (RCT)

Beskrivning av studiedesign

Studien använder data från NEVERMIND-testet, en pragmatisk randomiserad kontrollerad studie med parallella grupper för att utvärdera effektiviteten av NEVERMIND-systemet för att minska depressiva symtom hos personer med svåra somatiska tillstånd. Studien pågick från november 2016 till juni 2020. Deltagare rekryterades från december 2017 och den sista datan samlades in i juni 2020. Huvud-RCT:n inkluderar patienter med en diagnos av hjärtinfarkt, bröstcancer, prostatacancer, njursvikt eller amputation av nedre extremiteten, men detta datadokument inkluderar endast bröst- och prostatacancerpatienter. Deltagarna randomiserades i block om tio till antingen NEVERMIND-interventionen eller behandling som vanligt som kontrollgrupp. Kliniska intervjuer och strukturerade enkäter administrerades vid baseline och vid 12 veckor för att bedöma om NEVERMIND-systemet är överlägset vanlig behandling.

Urvalsmetod

Bröst- och prostatacancerpatienter rekryterades från Piedmont Oncological Network vid San Luigi Gonzaga University Hospital, Turin, Italien och Breast Unit-Oncology Department och Urology Department vid Città della Salute e della Scienza University Hospital, Turin, Italien.

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-11 – 2020-06

Variabler

27

Antal individer/objekt

255

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Italien, Västeuropa

Geografisk beskrivning: Data rekryterades från patienter i Turin, Italien.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2020-04175

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Petros, N., Hadlaczky, G., Carletto, S., Martinez, S., Ostacoli, L., Ottaviano, M., Meyer, B., Scilingo, E., & Carli, V. (n.d.). Sociodemographic Characteristics Associated With an eHealth System Designed to Reduce Depressive Symptoms Among Patients With Breast or Prostate Cancer: Prospective Study. In JMIR formative research (Vol. 6, Issue 6, pp. e33734-). https://doi.org/10.2196/33734
DOI: https://doi.org/10.2196/33734
SwePub: oai:prod.swepub.kib.ki.se:235675116

Carli, V., Petros, N., Hadlaczky, G., Vitcheva, T., Berchialla, P., Bianchi, S., Carletto, S., Christinaki, E., Citi, L., Dinis, S., Gentili, C., Geraldes, V., Giovinazzo, L., Gonzalez-Martinez, S., Meyer, B., Ostacoli, L., Ottaviano, M., Ouakinin, S., Papastylianou, T., … Valenza, G. (2022). The NEVERMIND e-health system in the treatment of depressive symptoms among patients with severe somatic conditions: A multicentre, pragmatic randomised controlled trial. In EClinicalMedicine (Vol. 48, pp. 101423-). https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2022.101423
DOI: https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2022.101423
SwePub: oai:prod.swepub.kib.ki.se:150119517

Carli, V., Wasserman, D., Hadlaczky, G., Petros, N. G., Carletto, S., Citi, L., ... & Scilingo, E. P. (2020). A protocol for a multicentre, parallel-group, pragmatic randomised controlled trial to evaluate the NEVERMIND system in preventing and treating depression in patients with severe somatic conditions. BMC psychiatry, 20(1), 1-10.
DOI: https://doi.org/10.1186/s12888-020-02494-3

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-05-25