Syntetiska bilder av koraller (Desmophyllum pertusum) med objektigenkänningmodeller

SND-ID: 2022-98-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/hp35-4809

Citering

Skapare/primärforskare

Matthias Obst - Göteborgs universitet, Institution för marina vetenskaper orcid

Sarah Al-Khateeb - MMT Sweden AB / Ocean Infinity

Victor Anton - wildlife.ai orcid

Jannes Germishuys - Combine AB

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för marina vetenskaper rorId

Beskrivning

Två objektigenkänningsmodeller som använder sig av Darknet/YOLOv4 har tränats på bilder av korallen Desmophyllum pertusum från Kosterhavets nationalpark. I en av modellerna har träningsbilddata förstärkts ytterligare med generativ modellering enligt StyleGAN2.
Datasetet innehåller 2266 syntetiska bilder med positionsmärken och 409 originalbilder av koraller som använts för att träna maskininlärningsmodellen. Det innehåller också YOLOv4-modellerna samt StyleGAN2-nätverket.

Bildmaterialet är ett stillbildsurval från råvideo som samlats in med en fjärrstyrd undervattensfarkost.
De 409 JPEG-bilderna från råvideon är i upplösningen 720x576. Vissa har beskurits från koordinater som varit synliga på OSD-display.
De syntetiska bilderna är i upplösningen 512x512 och i PNG-format.
StyleGAN2-nätverket finns tillgänglig som serialiserad pickle-fil (*.pkl).
Objektigenkänningsmodellerna finns med i .weights-formatet som används i Darknet/YOLOv4-paketet. Den ena modellfilen är bara tränad på originalbilder, och den andra på originalbilder tillsammans med syntetiska bilder.

Den maskininlärningsmjukvara som

... Visa mer..
Två objektigenkänningsmodeller som använder sig av Darknet/YOLOv4 har tränats på bilder av korallen Desmophyllum pertusum från Kosterhavets nationalpark. I en av modellerna har träningsbilddata förstärkts ytterligare med generativ modellering enligt StyleGAN2.
Datasetet innehåller 2266 syntetiska bilder med positionsmärken och 409 originalbilder av koraller som använts för att träna maskininlärningsmodellen. Det innehåller också YOLOv4-modellerna samt StyleGAN2-nätverket.

Bildmaterialet är ett stillbildsurval från råvideo som samlats in med en fjärrstyrd undervattensfarkost.
De 409 JPEG-bilderna från råvideon är i upplösningen 720x576. Vissa har beskurits från koordinater som varit synliga på OSD-display.
De syntetiska bilderna är i upplösningen 512x512 och i PNG-format.
StyleGAN2-nätverket finns tillgänglig som serialiserad pickle-fil (*.pkl).
Objektigenkänningsmodellerna finns med i .weights-formatet som används i Darknet/YOLOv4-paketet. Den ena modellfilen är bara tränad på originalbilder, och den andra på originalbilder tillsammans med syntetiska bilder.

Den maskininlärningsmjukvara som använts finns i dagsläget (2022) tillgänglig på Github.
StyleGAN2: https://github.com/NVlabs/stylegan2
YOLOv4: https://github.com/AlexeyAB/darknet Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1999 – 2001

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Inspelning
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Videoinspelningar från 35 st forskningskryssningar i Kosterhavets nationalpark med ROV.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999 – 2004
 • Datainsamlare: Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Transkription
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Klassifikationen av Desmophyllum pertusum på stillbilder från videodatan har genomförts genom medborgarforskning och frivilliga deltagare via klassifikationsverktyget på webbplatsen The Koster seafloor observatory.
 • Datainsamlare: The Koster seafloor observatory
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Kosterhavets Nationalpark

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för marina vetenskaper

Finansiering 1

 • Finansiär: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS) rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2021-02465_Formas
 • Projektnamn på ansökan: National implementation of a platform for analysis of sub-sea images (PLAN-SUBSIM)
 • Information om finansiering: Datainsamlingen finansierades av Swedish Biodiversity Data Infrastructure (VR), Ocean Data Factory (Vinnova), och PLAN-SUBSIM (FORMAS)

Finansiering 2

 • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2019-00242
 • Projektnamn på ansökan: Swedish Biodiversity Data Infrastructure
 • Information om finansiering: Datainsamlingen finansierades av Swedish Biodiversity Data Infrastructure (VR), Ocean Data Factory (Vinnova), och PLAN-SUBSIM (FORMAS)

Finansiering 3

 • Finansiär: Vinnova rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2019-02256
 • Projektnamn på ansökan: Ocean Data Factory
 • Information om finansiering: Datainsamlingen finansierades av Swedish Biodiversity Data Infrastructure (VR), Ocean Data Factory (Vinnova), och PLAN-SUBSIM (FORMAS)
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Zoologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arealtäckande bilder och bakgrundskartor (INSPIRE topic categories)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Alkhateeb, Sarah, Obst, Matthias, Anton, Victor and Germishuys Jannes. (2023). A methodology to detect deepwater corals using Generative Adversarial Networks. GigaScience. [Submitted manuscript].

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-04-12
Senast uppdaterad: 2024-04-12