Marina bild och film från undervattenfartyg (ROV) - N Væderøarna KH54

SND-ID: snd1069-4. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/vsr9-0909

Citering

Skapare/primärforskare

Tomas Lundälv - Göteborgs universitet, Sven Lovén centrum för marin infrastruktur

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Sven Lovén centrum för marin infrastruktur rorId

Beskrivning

Göteborgs universitets marina stationer har flera instrument för inspelningar under vatten. En av dem är den fjärrstyrda undervattensfarkost (ROV undervattensrobot) som finns vid Tjärnö marina station. Den här datakällan innehåller bild- och filminspelningar från ROV-baserade undersökningar i Kosterregionen och Koster nationalpark, och går tillbaka till 1993.

DATE 2007/10/04
Dive_number 1
CameraID TjarnoROV1
Dive_code 071004_2
Dive_ID 1727
FileName_new TjarnoROV1-071004_2-1727
Title N Væderøarna KH54
Centroid_Lat 58.6480441

... Visa mer..
Göteborgs universitets marina stationer har flera instrument för inspelningar under vatten. En av dem är den fjärrstyrda undervattensfarkost (ROV undervattensrobot) som finns vid Tjärnö marina station. Den här datakällan innehåller bild- och filminspelningar från ROV-baserade undersökningar i Kosterregionen och Koster nationalpark, och går tillbaka till 1993.

DATE 2007/10/04
Dive_number 1
CameraID TjarnoROV1
Dive_code 071004_2
Dive_ID 1727
FileName_new TjarnoROV1-071004_2-1727
Title N Væderøarna KH54
Centroid_Lat 58.6480441
Centroid_Long 11.0166788
Total_length_m 66.9
Total_time 2:51:34
Purpose KH
Habitat Sublittoral sediment
Filename_old KH54
scientificName meatzoa
taxonID 5000001 Visa mindre..

Språk

Metod och utfall

Urvalsmetod

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-10-04 – 2007-10-04

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Västra Götalands län

Geografisk beskrivning: Koster området

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sven Lovén centrum för marin infrastruktur

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Naturlandskap (CESSDA Topic Classification)

Växter och djur (CESSDA Topic Classification)

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer
Publicerad: 2019-02-06
Senast uppdaterad: 2020-06-11