Undersökning av elektronisk dekoherens med högupplöst attosekund-fotoelektroninterferometri

SND-ID: 2022-53-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/mtfm-b338

Citering

Skapare/primärforskare

David Busto - Lunds universitet, Fysiska institutionen orcid

Shiyang Zhong - Lunds universitet, Fysiska institutionen orcid

Cord Arnold - Lunds universitet, Fysiska institutionen orcid

Mathieu Gisselbrecht - Lunds universitet, Fysiska institutionen orcid

Anne L'Huillier - Lunds universitet, Fysiska institutionen orcid

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Fysiska institutionen rorId

Beskrivning

Vi undersöker fotojonisation av heliumatomer med attosekundspulståg som genereras via övertonsgenerering i neongas. I frekvensdomänen motsvaras attosekundspulståget av en frekvenskam med udda övertoner. Våglängden på det infraröda probfältet som används för övertonsgenering är vald så att den 39:e övertonen är resonant med 2s2p-resonansen i helium belägen vid 60,147 eV. Attosekundpulståget överlappas spatialt och temporärt med en fördröjd infraröd probpuls med en bandbredd på 10 nm och en central våglängd på 800 nm. Båda pulserna fokuseras med en toroidspegel på en helium gasjet. Det resulterande fotoelektronspektrumet mäts med en 2 meter lång magnetisk flaskelektronspektrometer. Experimenten går ut på att mäta fotoelektronspektrat som en funktion av fördröjningen mellan attosekundspulståget och den infraröda probpulsen.

Fotoelektronspektrat uppvisar små fotoelektrontoppar (sidband) som härrör från interferensen av två fotonövergångar. Dessa toppar oscillerar som en funktion av fördröjningen mellan attosekundenpulståget och det infraröda probfältet med två gånger vinkelfrekvensen för probpuls

... Visa mer..
Vi undersöker fotojonisation av heliumatomer med attosekundspulståg som genereras via övertonsgenerering i neongas. I frekvensdomänen motsvaras attosekundspulståget av en frekvenskam med udda övertoner. Våglängden på det infraröda probfältet som används för övertonsgenering är vald så att den 39:e övertonen är resonant med 2s2p-resonansen i helium belägen vid 60,147 eV. Attosekundpulståget överlappas spatialt och temporärt med en fördröjd infraröd probpuls med en bandbredd på 10 nm och en central våglängd på 800 nm. Båda pulserna fokuseras med en toroidspegel på en helium gasjet. Det resulterande fotoelektronspektrumet mäts med en 2 meter lång magnetisk flaskelektronspektrometer. Experimenten går ut på att mäta fotoelektronspektrat som en funktion av fördröjningen mellan attosekundspulståget och den infraröda probpulsen.

Fotoelektronspektrat uppvisar små fotoelektrontoppar (sidband) som härrör från interferensen av två fotonövergångar. Dessa toppar oscillerar som en funktion av fördröjningen mellan attosekundenpulståget och det infraröda probfältet med två gånger vinkelfrekvensen för probpulsen. Vi extraherar amplituden och fasen för sidbandsoscillationen vid resonansövertonen. Vi observerar olika amplitud och fasvariation i de två sidbanden som vi tolkar som en signatur för dekoherens i den övre övertonen på grund av kopplingen till 2p2-tillståndet.

Vänligen se engelska katalogsidan för mer information. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Fysiska institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Knut och Alice Wallenberg Stiftelse rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2017.0104
  • Projektnamn på ansökan: Attosecond chronoscopy of electron wave-packets probing entanglement and time-ordering of quantum processes

Finansiering 2

  • Finansiär: Europeiska forskningsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 339253
  • Projektnamn på ansökan: Physics of Atoms with Attosecond Light Pulses

Finansiering 3

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2013-08185
  • Projektnamn på ansökan: Ansökan: Lunds attosekundvetenskapscentrum
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Atom- och molekylfysik och optik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Busto et al., Probing electronic decoherence with high-resolution attosecond photoelectron interferometry, arXiv:2111.12037
DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2111.12037

Busto, D., Laurell, H., Finkelstein-Shapiro, D., Alexandridi, C., Isinger, M., Nandi, S., Squibb, R. J., Turconi, M., Zhong, S., Arnold, C. L., Feifel, R., Gisselbrecht, M., Salières, P., Pullerits, T., Martín, F., Argenti, L., & L’Huillier, A. (2022). Probing electronic decoherence with high-resolution attosecond photoelectron interferometry. In European Physical Journal D (No. 112; Vol. 76, Issue 7).
DOI: https://doi.org/10.1140/epjd/s10053-022-00438-y
SwePub: oai:gup.ub.gu.se/321948

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-03-25
Senast uppdaterad: 2023-10-03