JSON dataset för simulerad byggnadsvärmekontroll för system-av-system interoperabilitet - Temperaturdata från Luleå sommaren 2018

SND-ID: 2022-45-2. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/257p-e437

Citering

Skapare/primärforskare

Jacob Nilsson - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik (EISLAB) orcid

Forskningshuvudman

Luleå tekniska universitet - Institutionen för system- och rymdteknik (EISLAB) rorId

Beskrivning

Datasetet innehåller simulerad servicedata för system-av-system interoperabilitetsforskning. För mer information se bifogad dokumentation och den engelska katalogsidan.

Dataset med temperaturer för termodynamisk simulering avsedd som input vid simulering gällande utomhustemperatur och tidsmarkör.

Temperaturdata är nedladdad från SMHI.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Icke-deltagande fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Temperaturdata från SMHI
  • Datainsamlare: SMHI
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Luleå kommun

Geografisk beskrivning: Viss temperaturdata är tagen från SMHIs väderstation i Luleå.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för system- och rymdteknik (EISLAB)

Finansiering

  • Finansiär: ECSEL Joint Undertaking (JU)
  • Diarienummer hos finansiär: 826452
  • Projektnamn på ansökan: Arrowhead Tools
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Systemvetenskap, informationssystem och informatik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Husbyggnad (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Reglerteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kommunikationssystem (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan elektroteknik och elektronik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, J., Delsing, J., & Sandin, F. (2020). Autoencoder Alignment Approach to Run-Time Interoperability for System of Systems Engineering. In IEEE 24th International Conference on Intelligent Engineering Systems (pp. 139–144). https://doi.org/10.1109/INES49302.2020.9147168
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-80561
DOI: https://doi.org/10.1109/INES49302.2020.9147168
SwePub: oai:DiVA.org:ltu-80561

Nilsson, J., Delsing, J., Liwicki, M., & Sandin, F. (n.d.). Machine Learning based System–of–Systems Interoperability : A SenML–JSON Case Study. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-87849
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-87849

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Upphovsrätt

SMHI under Creative Commons Erkännande 4.0 SE

Versioner

Version 1. 2022-04-19

Version 1: 2022-04-19

DOI: https://doi.org/10.5878/257p-e437

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2022-04-19
Senast uppdaterad: 2024-02-12