JSON dataset för simulerad byggnadsvärmekontroll för system-av-system interoperabilitet

SND-ID: 2022-45-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/1tv7-9x76

Citering

Skapare/primärforskare

Jacob Nilsson - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik (EISLAB) orcid

Forskningshuvudman

Luleå tekniska universitet - Institutionen för system- och rymdteknik (EISLAB) rorId

Beskrivning

Datasetet innehåller simulerad servicedata för system-av-system interoperabilitetsforskning. För mer information se bifogad dokumentation och den engelska katalogsidan.

Data kommer i två semikolonseparerade (;) csv-filer, training.csv och test.csv. Träning/testfördelningen är inte slumpmässig; träningsdata kommer från de första 80 % av de simulerade tidsstegen och testdata är de sista 20 %. Det finns ingen specifik valideringsdatauppsättning, valideringsdatan bör istället väljas slumpmässigt från träningsdatan. Simuleringen körs i lika många tidssteg som det finns tillgängliga utetemperaturvärden. De ursprungliga SMHI-data samplar bara en gång i timmen, som linjärt interpolerar för att få ett temperaturprov var tionde sekund. Data som sparas vid varje tidssteg består av 34 JSON-meddelanden (fyra per rum och två temperaturavläsningar utifrån), 9 temperaturvärden (ett per rum och utanför), 8 börvärden och 8 ställdonutgångar. Data som är associerade med vart och ett av dessa 34 JSON-meddelanden lagras som en enda rad i tabellerna. Detta innebär att mycket data dupliceras, ett val som görs för a

... Visa mer..
Datasetet innehåller simulerad servicedata för system-av-system interoperabilitetsforskning. För mer information se bifogad dokumentation och den engelska katalogsidan.

Data kommer i två semikolonseparerade (;) csv-filer, training.csv och test.csv. Träning/testfördelningen är inte slumpmässig; träningsdata kommer från de första 80 % av de simulerade tidsstegen och testdata är de sista 20 %. Det finns ingen specifik valideringsdatauppsättning, valideringsdatan bör istället väljas slumpmässigt från träningsdatan. Simuleringen körs i lika många tidssteg som det finns tillgängliga utetemperaturvärden. De ursprungliga SMHI-data samplar bara en gång i timmen, som linjärt interpolerar för att få ett temperaturprov var tionde sekund. Data som sparas vid varje tidssteg består av 34 JSON-meddelanden (fyra per rum och två temperaturavläsningar utifrån), 9 temperaturvärden (ett per rum och utanför), 8 börvärden och 8 ställdonutgångar. Data som är associerade med vart och ett av dessa 34 JSON-meddelanden lagras som en enda rad i tabellerna. Detta innebär att mycket data dupliceras, ett val som görs för att göra det lättare att använda datan.

Simuleringsdata är inte avsedd att öppnas och analyseras i kalkylprogram, det är avsett att träna maskininlärningsmodeller. Det rekommenderas att öppna data med pandas-biblioteket för Python, tillgängligt på https://pypi.org/project/pandas/. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Simulering
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Simulering av byggnadstemperatur.
  • Datainsamlare: Luleå tekniska universitet
  • Instrument: Pythonskript
  • Datakälla: Händelser/interaktioner, Fysiska föremål
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Luleå kommun

Geografisk beskrivning: Viss temperaturdata är tagen från SMHIs väderstation i Luleå.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för system- och rymdteknik (EISLAB)

Finansiering

  • Finansiär: ECSEL Joint Undertaking (JU)
  • Diarienummer hos finansiär: 826452
  • Projektnamn på ansökan: Arrowhead Tools
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Systemvetenskap, informationssystem och informatik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Husbyggnad (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Reglerteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kommunikationssystem (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan elektroteknik och elektronik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, J., Delsing, J., & Sandin, F. (2020). Autoencoder Alignment Approach to Run-Time Interoperability for System of Systems Engineering. In IEEE 24th International Conference on Intelligent Engineering Systems (pp. 139–144). https://doi.org/10.1109/INES49302.2020.9147168
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-80561
DOI: https://doi.org/10.1109/INES49302.2020.9147168
SwePub: oai:DiVA.org:ltu-80561

Nilsson, J., Delsing, J., Liwicki, M., & Sandin, F. (n.d.). Machine Learning based System–of–Systems Interoperability : A SenML–JSON Case Study. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-87849
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-87849

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-04-19
Senast uppdaterad: 2024-02-12