Populationsdynamik i växthusexperiment av bladlöss och deras rovdjur

SND-ID: 2022-40-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/26hx-xy41

Citering

Skapare/primärforskare

Kate Wootton - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2022.4.4.IÄ-10

Beskrivning

Uppgifterna samlades in för att bestämma vilken roll mikrohabitatsanvändning och icke-trofiska interaktioner rovdjur sinsemellan har på dynamiken i näringsvävar. Vi utvecklade fyra dynamiska näringsvävsmodeller, med vs utan beaktande av mikrohabitatsanvändning och icke-trofiska rovdjursinteraktioner, och anpassade modellerna till data. Vi utförde mesokosmosexperiment i växthus, och kombinerade alla kombinationer av 0, 1 eller 2 rovdjursarter med 1 eller 2 bytesarter (totalt 33 kombinationer, var och en med 6 replikat).

aphid_counts (1734R × 6C) och pred_counts (180R × 8C):
Bladluspopulationer räknades dag 2, 4, 6 och 8, medan predatorpopulationer räknades dag 8. Bladluspopulationer i behandlingar utan predatorer räknades också dag 0, och vissa behandlingar med Coccinella septempunctata räknades dag 1 och 3 också. Initiala predatorpopulationer var 10 Pardosa, 2 C. septempunctata, 20 O. majusculus eller 20 Bembidion. Där behandlingen endast innehöll ett rovdjur fördubblades dessa antal (d.v.s. 4 C. septempunctata o.s.v.). 150 bladlöss tillsattes till varje mesokosmos dag -2 (dvs två dagar innan

... Visa mer..
Uppgifterna samlades in för att bestämma vilken roll mikrohabitatsanvändning och icke-trofiska interaktioner rovdjur sinsemellan har på dynamiken i näringsvävar. Vi utvecklade fyra dynamiska näringsvävsmodeller, med vs utan beaktande av mikrohabitatsanvändning och icke-trofiska rovdjursinteraktioner, och anpassade modellerna till data. Vi utförde mesokosmosexperiment i växthus, och kombinerade alla kombinationer av 0, 1 eller 2 rovdjursarter med 1 eller 2 bytesarter (totalt 33 kombinationer, var och en med 6 replikat).

aphid_counts (1734R × 6C) och pred_counts (180R × 8C):
Bladluspopulationer räknades dag 2, 4, 6 och 8, medan predatorpopulationer räknades dag 8. Bladluspopulationer i behandlingar utan predatorer räknades också dag 0, och vissa behandlingar med Coccinella septempunctata räknades dag 1 och 3 också. Initiala predatorpopulationer var 10 Pardosa, 2 C. septempunctata, 20 O. majusculus eller 20 Bembidion. Där behandlingen endast innehöll ett rovdjur fördubblades dessa antal (d.v.s. 4 C. septempunctata o.s.v.). 150 bladlöss tillsattes till varje mesokosmos dag -2 (dvs två dagar innan rovdjur tillsattes). Detta var antingen 150 individer av en bladlusart eller 75 av varje bladlusart.

body_masses_raw (44R x 5C):
Detta dataset innehåller uppmätta kroppsmassor för varje art i vårt experiment. Vissa arter vägdes flera åt gången på grund av deras ringa vikt. Kolumnerna innehåller namnet på den uppmätta arten ("Species"), den/de uppmätta individens massa i gram ("Mass (g)"), antalet individer som vägdes tillsammans ("Number of individuals"), per capita massa av de som vägdes i den gruppen ("Per capita Mass (mg)"), och den genomsnittliga massan per capita för arten, i mg ("Avg species per capita mass (mg)").

aphid_hab_use_by_replicate ( 97R x 5C) och pred_hab_use_by_replicate (985R x 5C):
Detta dataset innehåller livsmiljöanvändningen för varje bladlus- och rovdjursart. Buren var uppdelad i fyra områden - väggar (inklusive tak), mark, korn, samt bönor - och vi registrerade antalet individer som fanns i varje område. Om en individ flyttade sig från ett habitat till ett annat under räkningen så räknades den som en halv individ i vart av de två habitaten som den befann sig i. Bladlössens habitatanvändning registrerades dag 2 och 6 under 8-dagarsexperimentet, medan rovdjuren registrerades varje dag (eller flera gånger om dagen för Coccinella septempunctata, eftersom vi hade så få individer). Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2017-06-12 – 2017-08-04

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Laboratorieexperiment
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Kombinationer av rovdjur och byten (se artikel)
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Uppsala socken

Geografisk beskrivning: Uppgifterna är från experiment som utförts i växthus på Ekologiska institutionen vid SLU i Uppsala. O. majusculus beställdes från Lindesro AB, medan C. septempunctata, Pardosa och Bembidion-individer samlades in från åkrar runt Uppsala, Sverige. Bladlöss erhölls från kolonier som hölls i labbet.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Medverkande

Alva Curtsdotter - Sveriges Landbruksuniversitetet, Institutionen för ekologi orcid

Amanda Laubmeier - Texas Tech University, Department of Mathematics & Statistics orcid

Riccardo Bommarco - Sveriges Landbruksuniversitetet, Institutionen för ekologi orcid

Tomas Jonsson - Högskolan i Skövde orcid

Finansiering 1

  • Finansiär: Formas rorId
  • Diarienummer hos finansiär: FORMAS 2016-01168

Finansiering 2

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: VR 2016-04580
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Laubmeier, A. N., Wootton, K., Banks, J. E., Bommarco, R., Curtsdotter, A., Jonsson, T., Roslin, T., & Banks, H. T. (2017). From theory to experimental design : Quantifying a trait-based theory of predator-prey dynamics. In PLOS ONE (No. e0195919; Vol. 13, Issue 4). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195919
URN: urn:nbn:se:his:diva-18319
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195919
SwePub: oai:DiVA.org:his-18319

Wootton, K. L., Curtsdotter, A., Jonsson, T., Banks, H. T., Bommarco, R., Roslin, T., & Laubmeier, A. N. (2022). Beyond body size-new traits for new heights in trait-based modelling of predator-prey dynamics. In PLOS ONE (No. e0251896; Vol. 17, Issue 7 July). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251896
URN: urn:nbn:se:his:diva-21668
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251896
SwePub: oai:DiVA.org:his-21668

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2022-11-23

Version 1: 2022-11-23

DOI: https://doi.org/10.5878/26hx-xy41

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2022-11-23