Simuleringar av HCN polymerisation

SND-ID: 2022-38-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/4ysr-8544

Citering

Skapare/primärforskare

Hilda Sandström - Chalmers tekniska högskola orcid

Martin Rahm - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för kemi och kemiteknik orcid

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola - Kemi och kemiteknik rorId

Beskrivning

Forskningsprojektet ämnar till att kartlägga kinetiken och termodynamiken för de föreslagna första reaktionstegen i HCN polymerisation. Datasetet består av resultat från kvantkemiska beräkningar med Gaussian16 och input-filer till molekyldynamiksimuleringar med cp2k.

Följande mjukvaror och resurser användes: cp2k version 6.1, Gaussian16 och PLUMED version 2.5.

Se den engelska sidan och medföljande readme-filer för mer information.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Kemi och kemiteknik

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2016-04127
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Teoretisk kemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Fysikalisk kemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 1. 2023-05-15

Version 1: 2023-05-15

DOI: https://doi.org/10.5878/4ysr-8544

Kontakter för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Publicerad: 2023-05-15