Teoretisk studie kring bildning av iminoacetonitril

SND-ID: 2021-131-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/37fw-8a25

Citering

Skapare/primärforskare

Hilda Sandström - Chalmers tekniska högskola, Institution för kemi och kemiteknik orcid

Martin Rahm - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för kemi och kemiteknik orcid

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola - Kemi och kemiteknik rorId

Beskrivning

Syftet med studien är att konstruera en energiprofil för HCN dimerisering för att beräkna reaktionens kinetik och termodynamik. Datasetet består av molekylära strukturer inblandade i HCN dimerisering och output av kvantkemiska beräkningar av energin av de inblandade molekylerna.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Kemi och kemiteknik

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2016-04127
  • Projektnamn på ansökan: Functional Materials Prediction with Implications for the Origin of Life and Planetary Science
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Teoretisk kemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 1. 2021-07-26

Version 1: 2021-07-26

DOI: https://doi.org/10.5878/37fw-8a25

Kontakter för frågor om data

Publicerad: 2021-07-26