Data om effekter av mångfald av grödor i växtföljden och kvävegödsling på spannmålsskörd

SND-ID: 2022-230-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/8af1-0q60

Citering

Skapare/primärforskare

Monique Smith - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Riccardo Bommarco - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2023.4.4.IÄ-9

Beskrivning

Data innehåller standardiserade skördar för olika spannmål insamlade från 1958 till 2020 från 32 långliggande jordbruksförsök i Nordamerika och Europa. Skörd per hektar standardiserades mot medelvärdet per plats över alla behandlingar och år. Behandlingarna innefattar olika nivåer av mångfald av grödor i växtföljden och kvävegödsling.

Data är grunden för analyserna i artikeln Smith et al., “Increasing crop rotational diversity can enhance cereal yields”, accepterad i Communications Earth and Environment, 2023.

Se bifogade dokumentationsfiler för beskrivning av datakoder (Metadata.txt), växtföljd och skördar (Crop_rotational_information_desc.txt och Crop_rotational_information.tsv) och R markdown-kod som använts för att analysera data (R_script_Smith_etal.Rmd).

Utmatningen från en full körning av R-skriptet kan ses i R_script_Smith_etal.pdf.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1958 – 2020

Variabler

18

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältexperiment
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Data samlades ursprungligen in från långliggande jordbruksförsök i Europa och Nordamerika (se bidragsgivare av data). En forskargrupp vid SLU sammanställde och formaterade data för att passa syftet att undersöka trender för effekterna på spannmålsskörd av mångfald av grödor i växtföljden och kvävegödsling över ett stort geografiskt område.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1958 – 2020
  • Tidsupplösning: 1 år
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kanada, USA, Europa

Geografisk beskrivning: Data samlades ursprungligen in från långliggande jordbruksförsök i Europa och Nordamerika.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Medverkande

Ortrud Jäck - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för växtproduktionsekologi orcid

Zuzanna Sawinska - Poznań University of Life Sciences, Department of Agronomy orcid

Amélie Gaudin - University of California Davis, Department of Plant Sciences orcid

Christine Watson - Scotland's Rural College orcid

Remedios Alarcòn - Madrid Institute for Rural, Agricultural and Food Research and Development, Agro-environmental Department orcid

... Visa mer..

Ortrud Jäck - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för växtproduktionsekologi orcid

Zuzanna Sawinska - Poznań University of Life Sciences, Department of Agronomy orcid

Amélie Gaudin - University of California Davis, Department of Plant Sciences orcid

Christine Watson - Scotland's Rural College orcid

Remedios Alarcòn - Madrid Institute for Rural, Agricultural and Food Research and Development, Agro-environmental Department orcid

Eva Hernández Plaza - National Institute for Agricultural and Food Research and Technology, Spanish National Research Council (INIA-CSIC), Department of Plant Protection orcid

Alessio Costa - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för växtproduktionsekologi orcid

Domenico Ventrella - Council for Agricultural Research and Agricultural Economy Analysis, Research Centre for Agriculture and Environment (CREA-AA) orcid

Robin Walker - Scotland’s Rural College orcid

Andrzej Blecharczyk - Poznań University of Life Sciences, Department of Agronomy orcid

José Luis Tenorio Pasamón - Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, INIA-CSIC, Environment and Agronomy Department orcid

Inés Santín-Montanyá - Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, INIA-CSIC, Environment and Agronomy Department orcid

Jaroslaw Stalenga - Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute, Department of Systems and Economics of Crop Production orcid

Steve Culman - Ohio State University, School of Environment and Natural Resources orcid

Craig Drury - Agriculture & Agri-Food Canada, Harrow Research and Development Centre orcid

Francesco Montemurro - Council for Agricultural Research and Agricultural Economy Analysis, Research Centre for Agriculture and Environment (CREA-AA) orcid

Axel Garcia y Garcia - University of Minnesota, Department of Agronomy and Plant Genetics at the Southwest Research and Outreach Center orcid

Krzysztof Jończyk - Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute, Department of Systems and Economics of Crop Production orcid

Francesco Tei - University of Perugia, Department of Agricultural, Food and Environmental Sciences orcid

William Deen - University of Guelph, Department of Plant Agriculture

R. Michael Lehman - USDA-ARS, North Central Agricultural Research Laboratory orcid

Andrés García-Díaz - Madrid Institute for Rural, Agricultural and Food Research and Development, Applied Research Department orcid

Boel Sandström - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för växtproduktionsekologi

Jeffrey Strock - University of Minnesota, Department of Soil, Water, and Climate at the Southwest Research and Outreach Center orcid

Antonio Berti - University of Padova, Department of Agronomy, Food, Natural resources, Animals and Environment orcid

Francesco Morari - University of Padova, Department of Agronomy, Food, Natural resources, Animals and Environment orcid

Shannon Osborne - USDA-ARS, North Central Agricultural Research Laboratory

Andrea Onofri - University of Perugia, Department of Agricultural, Food and Environmental Sciences orcid

Cairistiona Topp - Scotland’s Rural College orcid

Francisco Calderon - Oregon State University, Columbia Basin Agricultural Research Center

Sara Hallin - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi orcid

Marty Schmer - USDA-ARS, Agroecosystem Management Research Unit orcid

Timothy Bowles - University of California Berkeley, Department of Environmental Science orcid

Giulia Vico - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för växtproduktionsekologi orcid

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jordbruksvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Areella näringar (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Smith, M., Vico, G., Costa, A., Hallin, S., Watson, C., Jäck, O., Sandström, B., & Bommarco, R. (2023). Increasing crop rotational diversity can enhance cereal yields. Communications Earth & Environment, 4:89. https://doi.org/10.1038/s43247-023-00746-0
DOI: https://doi.org/10.1038/s43247-023-00746-0
SwePub: oai:slubar.slu.se:121838

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2023-03-07

Version 1: 2023-03-07

DOI: https://doi.org/10.5878/8af1-0q60

Kontakt för frågor om data

Riccardo Bommarco

riccardo.bommarco@slu.se

Publicerad: 2023-03-07
Senast uppdaterad: 2024-04-06