Data för citationsanalys inom området förmågeutveckling

SND-ID: 2022-169-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/31df-zf05

Citering

Skapare/primärforskare

Hans Liwång - Försvarshögskolan, Institutionen för försvarssystem orcid

Forskningshuvudman

Försvarshögskolan - Institutionen för försvarssystem rorId

Beskrivning

Bibliografisk rådata, urvalsdata och klustring för en citationsanalys inom området förmågeutveckling. Datan är avsedd för hantering i litteraturstudiemjukvaran JSnowball.

Filerna ”Data for capability development citation analysis JSnowball” och ”Final data for capability development citation analysis JSnowball” innehåller inmatningsdata till programvaran JSnowball, en open source-programvara som kan laddas ner från: https://github.com/dansarie/jsnowball/releases. Ett källkodsarkiv med den senaste versionen av JSnowball vid publiceringstillfället (0.1.2) är bifogat. Filerna är även läsbara som råtextfiler som följer JSON-standard.

Filen ”Final data for capability development citation analysis JSnowball” innehåller alla analyserade referenser.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Bibliografiska källhänvisningar

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Citerade dokument och deras referenser. Data från Scopus.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt
Områdena är valda för att täcka förmågeutveckling såsom visas i Figure 1 i den tillhörande publikationen, och artiklarna valdes ut för att ge en representativ beskrivning av varje område. Fokuset låg på att fånga relationen mellan de olika fälten och att ge en tillräckligt bred beskrivning för att skapa förståelse för hur varje område kan agera stöd i förmågeutveckling. Avsikten var inte att göra en systematisk översikt över de områden som tas upp.
Data resulterade i Figure 2.

Tidsperiod(er) som undersökts

1900-01-01 – 2023-03-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Dokumentanalys
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för försvarssystem

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Hans Liwång, Kent E Andersson, Martin Bang, Irja Malmio & Therese Tärnholm (2023) How can systemic perspectives on defence capability development be strengthened?, Defence Studies, DOI: 10.1080/14702436.2023.2239722
DOI: https://doi.org/10.1080/14702436.2023.2239722

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-07-25
Senast uppdaterad: 2023-07-31