Exempel på vibrationer i byggnader vid bygg- och anläggningsprojekt

SND-ID: 2021-91-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/kz87-wx57

Tillhörande dokumentation

Ladda ner alla filer

Citering

Skapare/primärforskare

Mikael Ögren - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa rorId

Beskrivning

Datamaterialet består av korta exempel på vibrationer i byggnader. Projektet där exemplen togs fram fokuserar på störning av vibrationer i bostäder från närliggande bygg- och anläggningsarbeten. Exemplen inkluderar triaxiella vibrationsförlopp vid sprängning (tunnel-, entrpenad- och täktsprängning), packning, pålning/spontning, vibrospontning och transporter på byggområdet. Avsikten är att andra forskare (eller privatpersoner) skall kunna använda signalerna.

Zip-filen innehåller en tabell med sammanfattande data om vibrationssignaler i Excel- och Open Office-format, samt en katalog med csv-formaterade rådata från totalt 257 mätningar. Varje fil har ett ID-nummer i filnamnet som också finns i de sammanfattande tabellerna.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2020

Variabler

2

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Insamlade mätningar av byggnadsvibrationer i Sverige vid bygg- och anläggningsprojekt
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000 – 2019
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Finansiering

  • Finansiär: Trafikverket rorId
  • Diarienummer hos finansiär: TRV 2019/88651
  • Projektnamn på ansökan: Störning av vibrationer vid bygg- och anläggningsprojekt
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geofysik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Byggproduktion (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arbetsmedicin och miljömedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Byggnader och byggnadsanläggningar (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Ögren M. & Jern M. (2021). Störning av vibrationer vid bygg- och anläggningsprojekt. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Samhällsmedicin och folkhälsa.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Licens

CC0 1.0

Versioner

Version 1. 2021-06-02

Version 1: 2021-06-02

DOI: https://doi.org/10.5878/kz87-wx57

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2021-06-02
Senast uppdaterad: 2021-07-09